Sylwebaeth

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 64 results
Sylwebaeth 3 Ebrill 2020
Llywodraethu Trawsnewid Cyfiawn
Mewn blogiadau blaenorol, rydym ni wedi ystyried beth yw trawsnewid cyfiawn, a sut fyddai trawsnewid o'r fath yn edrych yng Nghymru. Yn y blog olaf...
Sylwebaeth 30 Mawrth 2020
Beth ydym ni, ac nad ydym ni’n ei wybod am heneiddio’n well yng Nghymru
Yn ddiweddar gwahoddodd y Ganolfan Dr Anna Dixon, Prif Weithredwr What Works Centre for Ageing Better, i ymweld â ni a chyfnewid gwybodaeth ar heneiddio'n well...
Sylwebaeth 25 Mawrth 2020
Gweithio at gyflawni economi wydn
Mewn cyfnod o ansicrwydd economaidd mae'r sylw'n aml yn troi at wydnwch economïau yn wyneb sioc a dirywiad. Wrth i ni fynd i'r afael â...
Sylwebaeth 10 Mawrth 2020
Ehangu cyrhaeddiad rhwydwaith ‘What Works’
Rydym yn rhan o rwydwaith What Works yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. Dyma grŵp o 13 (mae’n cynyddu) o ganolfannau sy’n anelu at...
Sylwebaeth 26 Chwefror 2020
Cyflenwi Trawsnewid Cyfiawn Sut fyddai hyn yn edrych?
Yn ein blog blaenorol gwnaethom edrych ar sut gallai trawsnewid cyfiawn fod yn ddull ecwitiol o ddadgarboneiddio’r economi. Mae’r hysbysiad hwn yn edrych...
Sylwebaeth 5 Chwefror 2020
Pwysigrwydd ymgysylltu: sicrhau bod gan y cyhoedd lais yn nyfodol iechyd a gofal cymdeithasol Cymru
Mae’r blog hwn yn tynnu ar adroddiad diweddar gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) Ymgysylltu â’r cyhoedd a ‘Cymru Iachach’ a ysgrifennwyd ar y...
Sylwebaeth 17 Rhagfyr 2019
2019 – Adolygiad
Wrth i flwyddyn gythryblus arall dynnu tua'i therfyn, rydym ni wedi bod yn edrych yn ôl ar rai o gyflawniadau allweddol Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru...
Sylwebaeth 16 Rhagfyr 2019
Pam ‘Trawsnewid Cyfiawn’? Datgarboneiddio a chyfiawnder economaidd
Mae ymrwymiadau i gymdeithas garbon net-sero yn codi cwestiynau ynghylch pwy allai ysgwyddo cost hyn, a phwy allai fod ar eu hennill. Yn y blog...