Prosiectau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 38 results
Prosiectau
Adolygiad tystiolaeth gyflym o gydraddoldeb hiliol
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu Cynllun Gweithredu ar Gydraddoldeb Hil i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a hiliaeth strwythurol yng Nghymru, ac...
Prosiectau
Sut i annog gyrwyr i ymlynu wrth reolau 20mya, a bod yn gyson o ran diogelwch ar y ffyrdd
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyflwyno cyfyngiad cyflymder awtomatig o 20mya ar bob ffordd breswyl yng Nghymru yn rhan o gyfres o fesurau i hybu...
Prosiectau
Sefydliadau Lleol, Cynhyrchedd, Cynaliadwyedd a Chyfaddawdau o ran Cynhwysiant (LIPSIT)
Sefydliadau Lleol, Cynhyrchedd, Cynaliadwyedd a Chyfaddawdau o ran Cynhwysiant (LIPSIT) sy’n rhan o brosiect cydweithredol a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (...
Prosiectau
Datblygu gweithredu ar draws rhwydwaith ‘What Works’
Gan adeiladu ar ein gwaith i gynyddu effaith rhwydwaith 'What Works' ledled y DU, mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wedi cael cyllid gan yr ESRC...
Prosiectau
Gwasanaethau Gwell ar gyfer Plant a Phobl Ifanc sy’n Derbyn Gofal
Mae cryn bryder ynghylch cyflwr y ddarpariaeth gofal ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal yng Nghymru. Mae’r cynnydd cyson o...
Prosiectau
Sut i annog gyrwyr i gadw at 20mya yn gyson â diogelwch ar y ffyrdd
Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylid gosod terfyn cyflymder diofyn o 20 mya ar gyfer pob ardal breswyl yng Nghymru. Gellir caniatáu terfynau cyflymder...
Prosiectau
Gweinyddu nawdd cymdeithasol yng Nghymru
Ar hyn o bryd yng Nghymru, cyfrifoldeb Llywodraeth y DG yw nawdd cymdeithasol, ac eithrio rhai budd-daliadau. Ers datganoli nawdd cymdeithasol yn yr Alban (2018) mae...
Prosiectau
Atgyfnerthu Gwydnwch Economaidd Economi Cymru
Mae'r cysyniad o wydnwch economaidd wedi dod i'r amlwg yn y degawd ers argyfwng ariannol 2008/09. Mae'n codi'r cwestiwn ynghylch pam mae rhai economïau'n yn...