Sylwebaeth

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 80 results
Sylwebaeth 14 Awst 2020
Rôl Hanfodol Addysg Drydyddol
Mae addysg a hyfforddiant ôl-16 yn hanfodol ar gyfer y cyfleoedd unigol a'r twf economaidd gwyrdd sydd eu hangen ar Gymru os yw am wireddu...
Sylwebaeth 3 Gorffennaf 2020
Datganoli a phandemig y Coronafeirws yng Nghymru: gwneud pethau’n wahanol, gwneud pethau gyda’n gilydd?
Mewn trafodaeth yn y Senedd ym mis Mai, roedd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, ac Arweinydd Plaid Brexit Cymru, Mark Reckless, yn gytûn bod...
Sylwebaeth 1 Gorffennaf 2020
Sut byddwn ni’n cyllido gofal cymdeithasol?
Mae pandemig y Coronafeirws wedi dangos, yn fwy nag erioed, bwysigrwydd cyllido gofal cymdeithasol. Mae awdurdodau lleol yn poeni am eu gallu i gyflawni eu...
Sylwebaeth 26 Mehefin 2020
Pandemig y Coronafeirws a phris iechyd
Mae’r pandemig Coronafeirws presennol wedi gosod gofal iechyd ac arbenigwyr ym maes gwyddoniaeth yng nghanol y drafodaeth gyhoeddus. Mae cwestiynau ynghylch dogni adnoddau megis...
Sylwebaeth 24 Mehefin 2020
Sefyllfaoedd ariannol bregus yn ystod y pandemig: cyfyng-gyngor i awdurdodau lleol
Mae pandemig y Coronafeirws wedi sbarduno newid yn y ffordd rydym ni, fel cymdeithas, yn meddwl am fod yn fregus. Yn hanesyddol, rydym wedi tueddu...
Sylwebaeth 19 Mehefin 2020
Pandemig y Coronafeirws – cyfle ar gyfer entrepreneuriaid polisi?
Mae wedi dod yn rhyw fath o fantra ‘na all pethau fod yr un fath’ ar ôl pandemig y Coronafeirws.  Mae hynny’n rhannol oherwydd...
Sylwebaeth 17 Mehefin 2020
Ailadeiladu’n well: pwysigrwydd ysgogiad gwyrdd
Mae’r cyfnod cloi sydd wedi’i orfodi ledled y DU, a sbardunwyd gan y pandemig Coronafeirws, wedi cael effaith enfawr ar y rhan fwyaf...
Sylwebaeth 12 Mehefin 2020
Rôl llywodraeth leol Cymru mewn byd wedi’r Coronafeirws
Mae rôl llywodraeth leol wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen yn cael ei hamlygu a’i dwysau ar adegau o argyfwng.  Mae cynghorau ledled...