Sylwebaeth

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 87 results
Sylwebaeth 3 Rhagfyr 2020
Gofalu am y Sector Gofal: Sut Gallwn Ni Gefnogi Modelau Newydd ar gyfer Cartrefi Gofal
Mae angen help ar ofal cymdeithasol. Dim ond am hyn a hyn o amser y gallwn ddweud bod gwasanaeth mewn “argyfwng” cyn bod hynny’n...
Sylwebaeth 30 Tachwedd 2020
Yn raddol ac yna i gyd ar unwaith – System ymfudo ar sail pwyntiau newydd y DU a busnesau bach a...
Wrth ymateb i adroddiad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) ar effaith system ymfudo newydd ar ôl Brexit, yn y blog hwn mae Dr Llyr ap...
Sylwebaeth 12 Tachwedd 2020
Cefnogi iechyd meddwl a llesiant mewn pysgotwyr a chymunedau pysgota
Ym mis Medi 2020 gwnaeth y Ganolfan gyhoeddi ei hadroddiad Opsiynau polisi ar gyfer cyfleoedd pysgota yng Nghymru, sy’n archwilio’r cyfleoedd pysgota posibl sy’...
Sylwebaeth 10 Tachwedd 2020
Pam mae amrywiaeth yn bwysig mewn materion penodiadau cyhoeddus
Oherwydd y diffyg amrywiaeth ymysg aelodau byrddau, mae llawer o fyrddau yng Nghymru nad ydynt yn adlewyrchu’r cymunedau a wasanaethant, gydag ymgeiswyr Duon, Asiaidd...
Sylwebaeth 6 Tachwedd 2020
Adeiladu ar sylfeini cryf: ymateb gwirfoddolwyr i’r pandemig yng Nghymru
Mae Emma Taylor-Collins a Hannah Durrant o Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, a Rheolwr Helplu Cymru CGGC, Fiona Liddell, wedi mynd ati i edrych am batrwm...
Sylwebaeth 3 Tachwedd 2020
Sgwrs ar Ddyfodol Cymru
Ar 18fed Medi 2020, ynghyd â staff WISERD (Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru), cynhalion ni seminar ar y we lle y dadansoddodd Carwyn Jones...
Sylwebaeth 29 Hydref 2020
Beth mae Brexit yn ei olygu i weithlu iechyd a gofal cymdeithasol Cymru?
Waeth beth fydd canlyniadau’r trafodaethau Brexit ehangach, mae newid ar ddod ar 1 Ionawr; bydd y rhyddid i symud yn dod i ben, a chaiff...
Sylwebaeth 14 Awst 2020
Rôl Hanfodol Addysg Drydyddol
Mae addysg a hyfforddiant ôl-16 yn hanfodol ar gyfer y cyfleoedd unigol a'r twf economaidd gwyrdd sydd eu hangen ar Gymru os yw am wireddu...