Sylwebaeth

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 152 results
Sylwebaeth 17 Ebrill 2024
Sut i wella ysgogiadau cynhyrchiant rhanbarthol yng Nghymru a Lloegr
Fel enillwyr Gwobr 2024 am y Papur Gorau a gyhoeddwyd yn y Regional Studies Policy Debates, dyma Helen Tilley, Jack Newman, Charlotte Hoole, Andrew Connell, ac...
Sylwebaeth 7 Mawrth 2024
Profiad Kat Williams, intern PhD yn CPCC
Sgwrs gyda Kathryn Williams ar ôl treulio 3 mis fel intern PhD yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. 1. At ei gilydd, sut brofiad oedd eich cyfnod yn...
Sylwebaeth 4 Mawrth 2024
Archwilio a gwella rôl profiad ymarferol
Rydym yn falch iawn o fod yn cynnal Cymrodoriaeth Polisi Arloesi UKRI i archwilio a gwella rôl arbenigedd sy’n deillio o brofiadau personol.   
Sylwebaeth 8 Tachwedd 2023
Stigma tlodi – beth ydyw, o ble y daw a pham rydyn ni’n gweithio arno?
Rydyn ni’n lansio rhaglen waith i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus a gwneuthurwyr polisi yng Nghymru i ddeall mwy am stigma tlodi a sut mae’n...
Sylwebaeth 16 Hydref 2023
Sut all Cymru fwydo ei hun mewn byd bioamrywiol a charbon niwtral yn y dyfodol?
Darllenwch ymateb Alex Phillips o WWF Cymru i ein hadroddiad: Sut gallai Cymru fwydo'i hun erbyn 2035?
Sylwebaeth 13 Hydref 2023
Sut gallai polisïau gwrth-ysmygu effeithio ar y cynnydd yn y defnydd o e-sigaréts? 
Rydym ni’n edrych ar wahanol fesurau llywodraethau ledled y byd ynglŷn ag e-sigaréts.
Sylwebaeth 12 Hydref 2023
Sut gall cynghorau gefnogi eu cymunedau drawy’r argyfwng costau byw?
Pum pwynt allweddol o Gynhadledd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Sylwebaeth 11 Hydref 2023
Chwarae teg? Cydraddoldeb, tegwch, a mynediad at addysg drydyddol
Wrth i’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd baratoi, mae Jack Price yn archwilio beth arall y gellir ei wneud i greu system decach...