Sylwebaeth

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 60 results
Sylwebaeth 26 Chwefror 2020
Cyflenwi Trawsnewid Cyfiawn Sut fyddai hyn yn edrych?
Yn ein blog blaenorol gwnaethom edrych ar sut gallai trawsnewid cyfiawn fod yn ddull ecwitiol o ddadgarboneiddio’r economi. Mae’r hysbysiad hwn yn edrych...
Sylwebaeth 5 Chwefror 2020
Pwysigrwydd ymgysylltu: sicrhau bod gan y cyhoedd lais yn nyfodol iechyd a gofal cymdeithasol Cymru
Mae’r blog hwn yn tynnu ar adroddiad diweddar gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) Ymgysylltu â’r cyhoedd a ‘Cymru Iachach’ a ysgrifennwyd ar y...
Sylwebaeth 17 Rhagfyr 2019
2019 – Adolygiad
Wrth i flwyddyn gythryblus arall dynnu tua'i therfyn, rydym ni wedi bod yn edrych yn ôl ar rai o gyflawniadau allweddol Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru...
Sylwebaeth 16 Rhagfyr 2019
Pam ‘Trawsnewid Cyfiawn’? Datgarboneiddio a chyfiawnder economaidd
Mae ymrwymiadau i gymdeithas garbon net-sero yn codi cwestiynau ynghylch pwy allai ysgwyddo cost hyn, a phwy allai fod ar eu hennill. Yn y blog...
Sylwebaeth 5 Rhagfyr 2019
5 peth y dysgom ni am gaffael
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wedi bod yn ystyried yr achos dros agwedd fwy strategol at gaffael cyhoeddus ers yn agos i ddwy flynedd. Ym...
Sylwebaeth 29 Tachwedd 2019
Hyrwyddo Cysylltiadau Ystyrlon rhwng Tystiolaeth ac Ymarfer
Yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCCP) rydym ni’n barhaus yn adfyfyrio ar ein rôl fel ‘corff brocera gwybodaeth’. Rydym ni’n gweld ‘brocera...
Sylwebaeth 26 Tachwedd 2019
Beth sy’n gweithio ar gyfer sicrhau defnydd o dystiolaeth?
Un o brif swyddogaethau EIF yw sicrhau bod tystiolaeth ar ymyrraeth gynnar yn cael ei defnyddio mewn polisi, penderfyniadau ac arferion. Mae Jo Casebourne a...
Sylwebaeth 18 Tachwedd 2019
Ymchwilio i’r defnydd o dystiolaeth wrth lunio polisi
Beth yw ystyr bod yn ‘frocer gwybodaeth’? Pa effaith mae broceriaeth gwybodaeth yn ei chael ar lunio polisi gan y llywodraeth? Pam gallai fod angen...