Sylwebaeth

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 103 results
Sylwebaeth 13 Gorffennaf 2021
Beth fyddwn i’n ei ddweud wrth y Beatles am unigrwydd
A dweud y gwir, dydw i ddim yn un o ffans mawr y Beatles. Ond yn rhyfedd ddigon, wrth ganu yn y gawod, un o'r...
Sylwebaeth 30 Mehefin 2021
Dyfodol polisi ffermio Cymru
Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn datblygu cynigion polisi amaethyddol sydd â'r nod o gynorthwyo ffermwyr i fabwysiadu arferion ffermio cynaliadwy. Gellir gweld...
Sylwebaeth 23 Mehefin 2021
Pum mlynedd ers y refferendwm am adael Undeb Ewrop
Bum mlynedd yn ôl i heddiw, dewisodd pobl y deyrnas hon ymadael ag Undeb Ewrop, proses arweiniodd at ddechrau perthynas fasnach newydd â’r undeb o 1...
Sylwebaeth 9 Mehefin 2021
Gweithredu’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol: dysgu o brofiad
Ar 31 Mawrth 2021, cychwynnodd Llywodraeth Cymru Adran 1 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010, a adweinir fel y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol.  Mae'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus, wrth wneud...
Sylwebaeth 7 Mehefin 2021
Gwersi gwirfoddoli o’r pandemig
Mae Amanda Carr, Cyfarwyddwr Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe (SCVS), yn myfyrio ar sut mae ei gwaith ymchwil newydd ar wirfoddoli a llesiant yn ystod y...
Sylwebaeth 25 Mai 2021
Creu Cymru Wrth-hiliol
Mae pandemig y Coronafeirws wedi gwneud gweithredoedd i ddileu gwahaniaethau hiliol yng Nghymru yn fwy dybryd. Mae dadansoddiad yn dangos bod y risg o farwolaethau...
Sylwebaeth 14 Mai 2021
Zoomshock: Ai gweithio o bell yw dyfodol economi Cymru?
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan 'uchelgais hirdymor i weld oddeutu 30% o weithwyr Cymru yn gweithio o gartref neu yn agos at eu cartrefi, a hyn...
Sylwebaeth 29 Ebrill 2021
Interniaethau PhD – Dysgu trwy wneud
Ym mis Ionawr 2021, croesawodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ddau fyfyriwr doethurol ar interniaethau tri mis a ariannwyd gan ESRC. Bu Aimee Morse o Brifysgol Swydd...