Sylwebaeth

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 107 results
Sylwebaeth 11 Hydref 2021
Mewnwelediad newydd i unigrwydd yng Nghymru
Mae dadansoddiad newydd gan Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnig mewnwelediad newydd pwysig i sut y gall gwahanol nodweddion luosi risg pobl o unigrwydd. Hyd...
Sylwebaeth 2 Medi 2021
Pandemig o’r enw unigrwydd
Pan ofynnwyd i mi fynychu'r digwyddiad ar 'Fynd i'r afael ag unigrwydd yng Nghymru trwy'r pandemig a thu hwnt' fel cynrychiolydd ar gyfer fy sefydliad (...
Sylwebaeth 18 Awst 2021
Gwirfoddoli a llesiant yn y pandemig: Dysgu o ymarfer
bwyslais ar y rheini a gafodd eu helpu neu ar lesiant cymunedol. Ac eto fe wyddom fod elusennau, cyllidwyr a gwasanaethau cyhoeddus wedi bod yn...
Sylwebaeth 4 Awst 2021
Pam mynd yn ôl i’r swyddfa?
Heb os, mae pandemig y coronafeirws wedi ysgogi un o'r trawsnewidiadau cyflymaf ym mywydau gwaith llawer o bobl ers degawdau. Mae data'r DU yn awgrymu,...
Sylwebaeth 13 Gorffennaf 2021
Beth fyddwn i’n ei ddweud wrth y Beatles am unigrwydd
A dweud y gwir, dydw i ddim yn un o ffans mawr y Beatles. Ond yn rhyfedd ddigon, wrth ganu yn y gawod, un o'r...
Sylwebaeth 30 Mehefin 2021
Dyfodol polisi ffermio Cymru
Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn datblygu cynigion polisi amaethyddol sydd â'r nod o gynorthwyo ffermwyr i fabwysiadu arferion ffermio cynaliadwy. Gellir gweld...
Sylwebaeth 23 Mehefin 2021
Pum mlynedd ers y refferendwm am adael Undeb Ewrop
Bum mlynedd yn ôl i heddiw, dewisodd pobl y deyrnas hon ymadael ag Undeb Ewrop, proses arweiniodd at ddechrau perthynas fasnach newydd â’r undeb o 1...
Sylwebaeth 9 Mehefin 2021
Gweithredu’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol: dysgu o brofiad
Ar 31 Mawrth 2021, cychwynnodd Llywodraeth Cymru Adran 1 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010, a adweinir fel y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol.  Mae'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus, wrth wneud...