Sylwebaeth

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 114 results
Sylwebaeth 26 Mai 2022
Integreiddio amcanion llesiant wrth gynllunio seilwaith hirdymor
Mae integreiddio amcanion llesiant i gynlluniau seilwaith hirdymor yn amod angenrheidiol ar gyfer sicrhau Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. O rymuso dinasyddion i wneud penderfyniadau sy'n effeithio...
Sylwebaeth 25 Mai 2022
Seilwaith a llesiant yng Nghymru
Seilwaith trafnidiaeth ac amcanion llesiant Mae seilwaith trafnidiaeth fwyaf uniongyrchol berthnasol i'r canlynol o 'amcanion llesiant' Llywodraeth Cymru (Llesiant Cymru: 2021 | LLYW.CYMRU ) ar gyfer 2021-2026:...
Sylwebaeth 24 Mai 2022
Gofynion seilwaith i Gymru er mwyn trosglwyddo i economi ffyniannus, gynaliadwy
Deall cyfoeth a llesiant Ni fydd yr unfed ganrif ar hugain yn debyg i’r ugeinfed ganrif. Yn fwyaf amlwg, bydd economi’r dyfodol yn...
Sylwebaeth 23 Mai 2022
Effaith seilwaith ar lesiant yng Nghymru
Mae cysylltiad annatod rhwng seilwaith a llesiant. Bydd seilwaith da, wedi'i ddylunio'n dda ac wedi'i leoli'n dda, wedi'i ddatblygu yn unol ag egwyddorion cadarn ac...
Sylwebaeth 14 Mawrth 2022
‘Codi’r Gwastad’: parhau â’r sgwrs
Mae 'Codi’r Gwastad' - a ddefnyddir yma i gyfeirio at agenda bolisi ehangach Llywodraeth y DU yn hytrach na'r ffrwd ariannu Codi’r Gwastraff...
Sylwebaeth 1 Mawrth 2022
‘Codi’r Gwastad’: sgwrs hanfodol i Gymru
Beth mae 'codi’r gwastad' yn ei olygu'n ymarferol i Gymru? Mae'r ddadl ynghylch y diffiniad yn parhau, ac mae’r Papur Gwyn hirddisgwyliedig bellach...
Sylwebaeth 3 Chwefror 2022
A ddylid codi oedran cymryd rhan mewn addysg neu hyfforddiant i 18 oed yng Nghymru?
Mae Dr Matt Dickson yn Ddarllenydd mewn Polisi Cyhoeddus yn y Sefydliad Ymchwil Polisi (IPR) ym Mhrifysgol Caerfaddon. Mae Sue Maguire yn Athro Anrhydeddus yn...
Sylwebaeth 11 Hydref 2021
Mewnwelediad newydd i unigrwydd yng Nghymru
Mae dadansoddiad newydd gan Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnig mewnwelediad newydd pwysig i sut y gall gwahanol nodweddion luosi risg pobl o unigrwydd. Hyd...