Sylwebaeth

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 92 results
Sylwebaeth 17 Chwefror 2021
Gofal Cartref: y gwirionedd?
Persbectif personol gan Weithiwr a Rheolwr Gofal Cymdeithasol cofrestredig
Sylwebaeth 1 Chwefror 2021
Dyfodol Tecach: Deall Anghydraddoldeb yn ymgynghoriad Ein Dyfodol Cymru
Lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad Ein Dyfodol Cymru ym mis Mai 2020 gyda'r amcan o nodi syniadau ac atebion ar gyfer ailadeiladu Cymru yn dilyn pandemig y...
Sylwebaeth 15 Ionawr 2021
Ymfudo ar ôl Brexit a Chymru: Effeithiau posibl y system newydd ac argymhellion ar y blaenoriaethau ar gyfer dylanwadu ar...
Yn dilyn diwedd y rhyddid i symud ar 31 Rhagfyr 2020, mae’r meddwl yn troi nid yn unig at effeithiau’r system fewnfudo newydd, ond hefyd...
Sylwebaeth 15 Rhagfyr 2020
Defnyddio cyfleoedd pysgota i gefnogi iechyd meddwl a llesiant yn niwydiant pysgota Cymru
Wrth i'r Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd, rhoddwyd llawer o sylw i’r cyfleoedd ar ôl Brexit ar gyfer deddfwriaeth lywodraethol newydd. O’r...
Sylwebaeth 8 Rhagfyr 2020
Beth allai gwyddoniaeth gweithredu a pharatoi gwybodaeth ei olygu i Ganolfannau ‘What Works’?
Dim ond dau cysyniad yw gwyddoniaeth gweithredu (IS) a pharatoi gwybodaeth (KMb) mewn cyfoeth o syniadau a thermau a ddatblygwyd dros y degawdau diwethaf i...
Sylwebaeth 3 Rhagfyr 2020
Gofalu am y Sector Gofal: Sut Gallwn Ni Gefnogi Modelau Newydd ar gyfer Cartrefi Gofal
Mae angen help ar ofal cymdeithasol. Dim ond am hyn a hyn o amser y gallwn ddweud bod gwasanaeth mewn “argyfwng” cyn bod hynny’n...
Sylwebaeth 30 Tachwedd 2020
Yn raddol ac yna i gyd ar unwaith – System ymfudo ar sail pwyntiau newydd y DU a busnesau bach a...
Wrth ymateb i adroddiad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) ar effaith system ymfudo newydd ar ôl Brexit, yn y blog hwn mae Dr Llyr ap...
Sylwebaeth 12 Tachwedd 2020
Cefnogi iechyd meddwl a llesiant mewn pysgotwyr a chymunedau pysgota
Ym mis Medi 2020 gwnaeth y Ganolfan gyhoeddi ei hadroddiad Opsiynau polisi ar gyfer cyfleoedd pysgota yng Nghymru, sy’n archwilio’r cyfleoedd pysgota posibl sy’...