Sylwebaeth

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 96 results
Sylwebaeth 29 Ebrill 2021
Interniaethau PhD – Dysgu trwy wneud
Ym mis Ionawr 2021, croesawodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ddau fyfyriwr doethurol ar interniaethau tri mis a ariannwyd gan ESRC. Bu Aimee Morse o Brifysgol Swydd...
Sylwebaeth 14 Ebrill 2021
Haws dweud na gwneud
Sut y gall llywodraethau datganoledig gyflawni polisïau unigryw?
Sylwebaeth 7 Ebrill 2021
Newid yn yr Hinsawdd Cyflawni’r Trawsnewid yng Nghymru
Mae datblygiadau diweddar yn rhoi rhesymau i fod yn uchelgeisiol am yr hyn y gall Cymru ei wneud i fynd i'r afael â newid yn yr...
Sylwebaeth 17 Mawrth 2021
Gwreiddio hanes, hunaniaeth a diwylliant pobl Ddu a lleiafrifoedd ethnig ym myd addysg yng Nghymru
“Hanes pobl ddu yw hanes Cymru, a hanes Cymru yw hanes pobl ddu” Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru ( Hydref 2020 )   Mae'r Cwricwlwm newydd i Gymru 2022...
Sylwebaeth 17 Chwefror 2021
Gofal Cartref: y gwirionedd?
Persbectif personol gan Weithiwr a Rheolwr Gofal Cymdeithasol cofrestredig
Sylwebaeth 1 Chwefror 2021
Dyfodol Tecach: Deall Anghydraddoldeb yn ymgynghoriad Ein Dyfodol Cymru
Lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad Ein Dyfodol Cymru ym mis Mai 2020 gyda'r amcan o nodi syniadau ac atebion ar gyfer ailadeiladu Cymru yn dilyn pandemig y...
Sylwebaeth 15 Ionawr 2021
Ymfudo ar ôl Brexit a Chymru: Effeithiau posibl y system newydd ac argymhellion ar y blaenoriaethau ar gyfer dylanwadu ar...
Yn dilyn diwedd y rhyddid i symud ar 31 Rhagfyr 2020, mae’r meddwl yn troi nid yn unig at effeithiau’r system fewnfudo newydd, ond hefyd...
Sylwebaeth 15 Rhagfyr 2020
Defnyddio cyfleoedd pysgota i gefnogi iechyd meddwl a llesiant yn niwydiant pysgota Cymru
Wrth i'r Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd, rhoddwyd llawer o sylw i’r cyfleoedd ar ôl Brexit ar gyfer deddfwriaeth lywodraethol newydd. O’r...