Llywodraethu a Gweithredu

Sut mae gwneud i'r llywodraeth weithio i bawb? Gall Cymru fod yn labordy ar gyfer archwilio pa atebion polisi sy'n gweithio, sut y gallwn gasglu tystiolaeth am newid polisi a sut y gallwn ei raddio.

Cwestiwn beirniadol ym maes polisi cyhoeddus yw sut mae llywodraethau’n sicrhau newid mewn cymdeithas. Mae llunwyr polisïau ledled y byd yn ceisio mynd i’r afael â’r cwestiwn hwn a’r ffordd y mae llywodraethau’n galw ar weithredwyr eraill ac yn gweithio gyda nhw i allu sicrhau newid. Mae’r ystod gyfyngedig o bwerau ffurfiol sydd ar gael i lunwyr polisïau cenedlaethol yng Nghymru’n golygu bod yr her hon yn fwy cymhleth ac acíwt. Mae gwaith Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn y maes hwn yn edrych ar rôl tystiolaeth yn y gwaith o lunio polisïau effeithiol a sut i ddatblygu polisïau y gellir eu gweithredu.

Archwilio

Mae gennym gyfoeth o gynnwys sy'n cwmpasu pob agwedd ar bolisïau sy'n effeithio ar lywodraethu a gweithredu yng Nghymru.

Arbenigwyr

Cwrdd â'r tîm Llywodraethu a Gweithredu
Dan Bristow
Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer
Image of Dan Bristow
Dr Amy Lloyd
Cydymaith Ymchwil
Image of Dr Amy Lloyd
Dr Eleanor MacKillop
Cydymaith Ymchwil
Image of Dr Eleanor MacKillop
Dr Hannah Durrant
Uwch-gymrawd Ymchwil
Image of Dr Hannah Durrant
Dr Helen Tilley
Uwch-gymrawd Ymchwil
Image of Dr Helen Tilley
Dr Jack Price
Swyddog Ymchwil
Image of Dr Jack Price
Dr Emma Taylor-Collins
Uwch Swyddog Ymchwil
Image of Dr Emma Taylor-Collins
Greg Notman
Prentis Ymchwil
Image of Greg Notman
Rosie Havers
Cynorthwydd Ymchwil
Image of Rosie Havers
Isabelle Carter
Gynorthwyydd Ymchwil
Image of Isabelle Carter