Llywodraethu a Gweithredu

Sut mae gwneud i lywodraeth weithio i bawb?

Cwestiwn beirniadol ym maes polisi cyhoeddus yw sut mae llywodraethau’n sicrhau newid mewn cymdeithas. Mae llunwyr polisïau ledled y byd yn ceisio mynd i’r afael â’r cwestiwn hwn a’r ffordd y mae llywodraethau’n galw ar weithredwyr eraill ac yn gweithio gyda nhw i allu sicrhau newid. Mae’r ystod gyfyngedig o bwerau ffurfiol sydd ar gael i lunwyr polisïau cenedlaethol yng Nghymru’n golygu bod yr her hon yn fwy cymhleth ac acíwt. Mae gwaith Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn y maes hwn yn edrych ar rôl tystiolaeth yn y gwaith o lunio polisïau effeithiol a sut i ddatblygu polisïau y gellir eu gweithredu.


 

Cyhoeddiadau

Mae ein hymchwil gyhoeddedig ar lywodraethu a gweithredu yn darparu gwybodaeth hanfodol i lunwyr polisi ac ymchwilwyr.
Showing 1 to 8 of 35 results
Cyhoeddiadau 23 Mai 2024
Gwneud gwerth cymdeithasol yn rhan o brosesau caffael
Mae disgwyliad cynyddol i gaffael cyhoeddus sicrhau canlyniadau cadarnhaol i gymdeithas a’r cymunedau y mae cyrff cyhoeddus yn eu gwasanaethu. Nid yw’r pwyslais...
Cyhoeddiadau 23 Chwefror 2023
Beth gall Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ei wneud i wella llesiant o safbwynt cymunedol?
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) gynhyrchu cynlluniau llesiant lleol bob pum mlynedd, ar...
Cyhoeddiadau 23 Chwefror 2023
Beth gall Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ei wneud am dlodi?
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) gynhyrchu cynlluniau llesiant lleol bob pum mlynedd, ar...
Cyhoeddiadau 23 Chwefror 2023
2022 – Dan Adolygiad
Croeso i’n hadolygiad o rai o uchafbwyntiau gwaith Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn 2022. Rydym wedi mwynhau deuddeg mis toreithiog arall ac rydym yn ddiolchgar...

 

Prosiectau

Our portfolio of projects creates knowledge and evidence around all aspects of governance and implementation in Wales.
Showing 1 to 8 of 16 results
Prosiectau
Gweithdai cynllun llesiant ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) gynhyrchu cynlluniau llesiant lleol bob pum mlynedd, ar...
Prosiectau
Diffinio, mesur, a monitro iechyd democratiaeth yng Nghymru
Mae 'democratiaeth' yn cael ei hystyried yn system lywodraeth ddelfrydol am ei bod yn rhoi grym a dilysrwydd i weithredwyr a sefydliadau gwleidyddol, ac i'r...
Prosiectau
Diwygio Cyfraith ac Arferion Etholiadol
Cafodd pŵer dros etholiadau ei ddatganoli i Gymru drwy Ddeddf Cymru 2017. Ers hynny, mae Gweinidogion Cymru wedi cychwyn ar raglen diwygio etholiadol sydd fwyaf...
Prosiectau
Sesiynau briffio i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar lesiant
O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wneud asesiadau o lesiant bob pum mlynedd yn unol ag...

Archwilio

Mae gennym gyfoeth o gynnwys sy'n cwmpasu pob agwedd ar bolisïau sy'n effeithio ar lywodraethu a gweithredu yng Nghymru.

 

Arbenigwyr

Cwrdd â'r tîm Llywodraethu a Gweithredu
Dan Bristow
Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer
Image of Dan Bristow
Dr Amy Lloyd
Cydymaith Ymchwil
Image of Dr Amy Lloyd
Dr Eleanor MacKillop
Cydymaith Ymchwil
Image of Dr Eleanor MacKillop
Dr Hannah Durrant
Uwch-gymrawd Ymchwil
Image of Dr Hannah Durrant
Dr Helen Tilley
Uwch-gymrawd Ymchwil
Image of Dr Helen Tilley
Dr Jack Price
Cydymaith Ymchwil
Image of Dr Jack Price
Greg Notman
Swyddog Ymchwil
Image of Greg Notman
Rosie Havers
Cynorthwydd Ymchwil
Image of Rosie Havers