Economi, Datgarboneiddio a Sgiliau

Bydd datgarboneiddio economi Cymru yn llwyddiannus yn gofyn am newidiadau sylfaenol yn y ffordd y mae ein system economaidd yn gweithredu. Sut y gallwn symud at economi Cymru sy'n fwy gwydn, ffyniannus a chynhwysol yn y dyfodol?

Mae’r newid i sero net yn gyfle i symud i economi sy’n gallu ymateb yn well i anghenion y dyfodol ac sy’n cefnogi cymdeithas fwy cyfartal a llewyrchus. Mae’r addasiad hefyd yn cyflwyno heriau y bydd angen eu goresgyn gan gynnwys datblygu’r sgiliau ar gyfer marchnad lafur werdd. Mewn ymateb i’r cyfleoedd a’r heriau hyn, mae rhaglen Economi, Datgarboneiddio a Sgiliau WCPP yn archwilio cwestiynau allweddol gan gynnwys sut olwg allai fod ar economi a chymdeithas werdd yn y dyfodol, beth allai ei olygu i bolisïau ac arferion yng Nghymru a pha fuddsoddiadau mewn sgiliau a sefydliadau ategol eraill fydd eu hangen.

Archwilio

Mae gennym gyfoeth o gynnwys sy'n cwmpasu pob agwedd ar economi, datgarboneiddio a sgiliau yng Nghymru.

Arbenigwyr

Cwrdd â'r tîm Economi, Datgarboneiddio a Sgiliau
Dr Helen Tilley
Uwch-gymrawd Ymchwil
Image of Dr Helen Tilley
Dr Jack Price
Swyddog Ymchwil
Image of Dr Jack Price
Dr Anna Skeels
Uwch-gymrawd Ymchwil
Image of Dr Anna Skeels
Leah Silva
Cydymaith Ymchwil
Image of Leah Silva