Hyrwyddo Cydraddoldeb

Sut gallwn adeiladu Cymru fwy cyfartal? Mae ein gwaith yn tynnu sylw at yr anghydraddoldebau strwythurol y mae angen i ni eu goresgyn, gan ddefnyddio ystod o arbenigedd a thystiolaeth i benderfynu beth sydd angen ei wneud a sut i'w wneud.

Mae’r pandemig wedi amlygu ymhellach dirwedd o anghydraddoldeb yng Nghymru, gyda rhai pobl – ac ardaloedd – yn anghymesur, ac yn aml yn lluosi, dan anfantais. Er bod ymdrechion pwysig ar y gweill i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb o’r fath, mae hyn yn her i bolisi ac arfer pan fo ffactorau strwythurol a systemig hirsefydlog ar waith. Mae rhaglen Hyrwyddo Cydraddoldebau WCPP yn ymgysylltu â gwahanol ddimensiynau anghydraddoldeb trwy ymchwil a thystiolaeth – er enghraifft, ein Hadolygiad o Dlodi sydd ar ddod a’n gwaith cyhoeddedig ar gydraddoldeb hiliol – i ystyried yr hyn y gallai ‘Cymru fwy cyfartal’ ei olygu a’i ofyn mewn gwirionedd.

Archwilio

Mae gennym gyfoeth o gynnwys sy'n cwmpasu pob agwedd ar gydraddoldeb yng Nghymru.

Arbenigwyr

Cwrdd â'r tîm Hyrwyddo Cydraddoldeb
Dan Bristow
Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer
Image of Dan Bristow
Dr Anna Skeels
Uwch-gymrawd Ymchwil
Image of Dr Anna Skeels
Greg Notman
Prentis Ymchwil
Image of Greg Notman
Isabelle Carter
Gynorthwyydd Ymchwil
Image of Isabelle Carter
Leah Silva
Cydymaith Ymchwil
Image of Leah Silva