Newyddion a’r Cyfryngau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 41 results
Erthyglau Newyddion 17 Mai 2024
Partneriaeth newydd i fynd i’r afael â stigma tlodi yn Abertawe
Mae’n bleser cyhoeddi partneriaeth gyda Chyngor Abertawe ac aelodau Comisiwn Gwirionedd Tlodi Abertawe (SPTC), sy’n cael ei gynnal gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe (...
Erthyglau Newyddion 17 Ebrill 2024
Rwystrau a chyfleoedd i gyrraedd sero net
Mae papurau tystiolaeth terfynol Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ar gyfer Grŵp Herio Cymru Sero Net 2035 yn dangos bod Cymru y tu ôl i’w...
Erthyglau Newyddion 19 Rhagfyr 2023
Angen polisïau newydd i atal yr effaith gostyngiad y boblogaeth ar economi Cymru
Angen gwahanol bolisïau i gynyddu ffrwythlondeb, cadw a denu pobl o oedran gweithio i atal yr effaith sylweddol y mae poblogaeth sy’n heneiddio...
Erthyglau Newyddion 12 Rhagfyr 2023
£5 miliwn wedi’i ddyfarnu er mwyn lleihau anghydraddoldebau iechyd
Mae’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal (NIHR) wedi dyfarnu £5 miliwn i Gyngor Rhondda Cynon Taf, gyda'r nod o leihau anghydraddoldebau iechyd...
Erthyglau Newyddion 12 Rhagfyr 2023
CPCC yn cadarnhau ymrwymiad i fynd i’r afael â heriau polisi allweddol sy’n wynebu Cymru 
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau ei hymrwymiad i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus Cymru i fynd i’r afael â thair her polisi allweddol: Mynd i’...
Erthyglau Newyddion 8 Rhagfyr 2023
Partneriaeth newydd i gefnogi llywodraeth leol i gyrraedd sero net
Rydyn ni wedi ymuno a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i gefnogi’r newid yn y sector cyhoeddus i sero net.
Erthyglau Newyddion 5 Rhagfyr 2023
Mae angen gweithredu’n gyflym ac yn barhaus i gynyddu capasiti cynhyrchu trydan Cymru   
Sut gallai Cymru ddiwallu anghenion ynni erbyn 2035 wrth roi’r gorau i ddefnyddio tanwyddau ffosil yn raddol?
Erthyglau Newyddion 17 Tachwedd 2023
Rôl 12 mis newydd i Steve Martin
Dros y 12 mis nesaf, bydd ein Cyfarwyddwr, yr Athro Steve Martin, yn camu’n ôl o arwain y Ganolfan o ddydd i ddydd er mwyn...