Newyddion a’r Cyfryngau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 34 results
Erthyglau Newyddion 17 Tachwedd 2023
Rôl 12 mis newydd i Steve Martin
Dros y 12 mis nesaf, bydd ein Cyfarwyddwr, yr Athro Steve Martin, yn camu’n ôl o arwain y Ganolfan o ddydd i ddydd er mwyn...
Erthyglau Newyddion 18 Hydref 2023
Adeiladu sylfeini democratiaeth iachach yng Nghymru  
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi adroddiad sy’n argymell cyfres gadarn o ffyrdd i wella’r gwaith o fesur iechyd democrataidd yng Nghymru.
Erthyglau Newyddion 10 Awst 2023
Angen agwedd newydd i ddelio gyda anghydraddoldebau unigrwydd
Mae mynd i’r afael ag unigrwydd yn galw am ddull gweithredu newydd sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldebau cymdeithasol - ADRODDIAD
Erthyglau Newyddion 25 Gorffennaf 2023
Bwyd am feddwl
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) wedi cyhoeddi ei hymateb i gwestiwn her cyntaf Grŵp Her Sero Net Cymru 2035, ‘Sut y gallai Cymru fwydo’...
Erthyglau Newyddion 28 Mehefin 2023
Meysydd allweddol sero net
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wedi tynnu sylw at feysydd allweddol a allai helpu Cymru i wrthdroi diffyg yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd....
Erthyglau Newyddion 19 Mehefin 2023
Nid yw pawb eisiau gafr! Pump uchafbwynt o beilot incwm sylfaenol
Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn rhan o grwp fach, ond un sy'n tyfu, o weinyddiaethau byd eang er mwyn profi buddianau o...
Erthyglau Newyddion 16 Mehefin 2023
The inequalities of loneliness
Does loneliness affect some groups of society more than others in a way that can be dealt with by reducing structural inequality? A Wales Centre...
Erthyglau Newyddion 12 Mehefin 2023
Dewch i ni drafod unigrwydd
Yn ystod 'Wythnos Unigrwydd', mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn bwriadu darparu cyfres o gyhoeddiadau bydd yn cwmpasu sawl agwedd o ymchwil i ymwneud gyda’...