Sylwebaeth

Hidlo cynnwys
Showing 9 to 16 of 79 results
Sylwebaeth 3 Mehefin 2020
Clapio ar ôl y Coronafeirws: Goblygiadau’r pandemig Coronafeirws i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
Mae’r pandemig Coronafeirws wedi golygu bod llygaid y byd ar waith ein gofalwyr.  Bob wythnos, mae llawer ohonom ni wedi bod yn clapio i...
Sylwebaeth 27 Mai 2020
Goblygiadau pandemig y Coronafeirws i economi Cymru
Mae pandemig y Coronafeirws yn cael effaith ddofn a digynsail ar economi Cymru – economi sydd eisoes wedi'i wanhau gan gwtogi a llymder yn y sector...
Sylwebaeth 20 Mai 2020
Pan fydd hyn ar ben: Codi’n ôl ar ôl Coronafeirws
Mae'n ddigon posibl mai 'Pan fydd hyn ar ben' yw un o'r ymadroddion a ddefnyddir fwyaf yn ystod y pandemig Coronafeirws.  Ond a ddaw i...
Sylwebaeth 12 Mai 2020
A all Prentisiaethau Ymchwil agor y drws i yrfa ym maes polisi?
Cyflwynodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru y Cynllun Prentisiaeth Ymchwil yn 2017. Y nod oedd cynyddu capasiti ymchwilwyr i ymgysylltu gyda llunwyr polisïau a gwasanaethau cyhoeddus...
Sylwebaeth 30 Ebrill 2020
Unigrwydd yn ystod y Cyfyngiadau ar Symud
Cyn pandemig y Coronafeirws (COVID-19), roedd 16% o boblogaeth Cymru yn dweud eu bod yn unig, ac mae’n hysbys bod unigrwydd ac ynysu cymdeithasol yn...
Sylwebaeth 20 Ebrill 2020
Sut y gall dylanwad swyddogion is eu statws ar brosesau llunio polisïau fod yn gryfach na’r disgwyl?
Sut y gall llywodraethau is-genedlaethol, bychan eu tiriogaethau, wneud y gorau o’u sefyllfa? Mae llywodraethau is-genedlaethol megis y rhai datganoledig yn y deyrnas hon...
Sylwebaeth 9 Ebrill 2020
Digartrefedd Ieuenctid: Symud tuag at ei Atal
Cyhoeddwyd adroddiadau WCPP ar Atal Digartrefedd ymhlith Pobl Ifanc yn 2018. Ers hynny, rydym wedi bod yn gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid i roi gwybod am...
Sylwebaeth 3 Ebrill 2020
Llywodraethu Trawsnewid Cyfiawn
Mewn blogiadau blaenorol, rydym ni wedi ystyried beth yw trawsnewid cyfiawn, a sut fyddai trawsnewid o'r fath yn edrych yng Nghymru. Yn y blog olaf...