Cyhoeddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 189 results
Cyhoeddiadau 10 Ebrill 2024
Sut y gallai Cymru gynhesu ac adeiladu cartrefi carbon isel erbyn 2035?
Bydd cyflawni sero net yng Nghymru’n gofyn am ostyngiadau sylweddol mewn allyriadau o adeiladau newydd a phresennol. Mae gan ddatgarboneiddio gwresogi domestig rôl...
Cyhoeddiadau 1 Ebrill 2024
Beth fydd sectorau’r addysg, swyddi a gwaith yng Nghymru erbyn 2035?
Addysg a gwaith yw asgwrn cefn bywydau pobl, yn ogystal â bod o’r pwys mwyaf i ddatblygiad economaidd a chymdeithasol Cymru. Mae cyflawni sero net...
Cyhoeddiadau 28 Mawrth 2024
Datgarboneiddio’r system drafnidiaeth Cymru dra cysylltu pobl a lleoedd
Trafnidiaeth yw’r trydydd sector mwyaf o blith y rhai sy’n allyrru nwyon tŷ gwydr yng Nghymru. Mae datgarboneiddio’r sector trafnidiaeth a sicrhau...
Cyhoeddiadau 7 Mawrth 2024
Tystiolaeth o brofiad uniongyrchol wrth lunio polisïau anabledd
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynnwys tystiolaeth o brofiad uniongyrchol wrth lunio polisïau lle bynnag y mae hynny’n bosibl. Atgyfnerthwyd yr ymrwymiad...
Cyhoeddiadau 15 Ionawr 2024
Dadansoddi Data i Gefnogi Gweithio Amlasiantaeth: Darganfod Data
Gellir defnyddio data amlasiantaeth i nodi tueddiadau, risgiau a chyfleoedd, ac i lywio datblygiad polisïau a gwasanaethau effeithiol ar gyfer plant a theuluoedd agored...
Cyhoeddiadau 19 Rhagfyr 2023
Dulliau rhyngwladol o drin heneiddio a gostyngiadau yn y boblogaeth
Mae tueddiadau ffrwythlondeb a marwolaethau wedi arwain at gynnydd yn y nifer o farwolaethau o gymharu â’r nifer o enedigaethau ers 2015/16 yng Nghymru. Syrthiodd Cyfanswm...
Cyhoeddiadau 12 Rhagfyr 2023
CPCC yn 10
Ciplolwg rhai o'n llwyddiannau dros ein degawd cyntaf ac ar ein blaenoriaethau allweddol o'n blaen ni
Cyhoeddiadau 5 Rhagfyr 2023
Sut gallai Cymru ddiwallu anghenion ynni erbyn 2035?
Heriau a chyfleoedd i ddatgarboneiddio system drydan Cymru erbyn 2035