Cyhoeddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 181 results
Cyhoeddiadau 13 Tachwedd 2023
A fydd eich polisi’n methu? Dyma sut mae gwybod a gwneud rhywbeth amdano… 
Yn aml, bydd polisïau’n methu cyflawni eu bwriad. Er bod llawer wedi'i ysgrifennu am hyn, a sut i'w osgoi, prin i raddau yw’...
Cyhoeddiadau 18 Hydref 2023
Diffinio, mesur a monitro iechyd democrataidd yng Nghymru
Yng Nghymru, mae pryderon ynglŷn ag iechyd democratiaeth wedi canolbwyntio ers tro ar y niferoedd isel sy’n bwrw eu pleidlais mewn etholiadau a...
Cyhoeddiadau 22 Medi 2023
Cyfuno dull cyflawni wyneb yn wyneb ac ar-lein mewn gwasanaethau llesiant cymunedol
Mae gwasanaethau lles yn y gymuned yn wynebu’r her o sut i ‘gyfuno’ darpariaeth ddigidol ac wyneb yn wyneb yn dilyn y pandemig.
Cyhoeddiadau 12 Awst 2023
Gwaith aml-asiantaeth yng Nghwm Taf Morgannwg
Rydym ni wedi bod yn gweithio gydag asiantaethau allweddol yn ardal Cwm Taf Morgannwg (CTM) i’w helpu i ganfod sut y gallent wella eu...
Cyhoeddiadau 10 Awst 2023
Adolygiad o dystiolaeth anghydraddoldebau unigrwydd
Mae tystiolaeth gwaith ymchwil yn dangos yn llethol bod unigrwydd yn effeithio ar rai grwpiau mewn cymdeithas yn fwy nag eraill a bod hyn yn...
Cyhoeddiadau 25 Gorffennaf 2023
Sut y gallai Cymru fwydo’i hun erbyn 2035?
Er mwyn cyflawni uchelgeisiau sero net Llywodraeth Cymru, mae angen i Gymru leihau ei hallyriadau amaethyddol drwy newidiadau i arferion ffermio a mwy o atafaeliad...
Cyhoeddiadau 28 Mehefin 2023
Sero net 2035: Adroddiad tueddiadau a llwybrau
Er bod toriadau i allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru, hyd yma, wedi cyrraedd y targed ar y llwybr i fod yn sero-net erbyn 2050, i...
Cyhoeddiadau 19 Mehefin 2023
Uchafbwyntiau cynhadledd incwm sylfaenol
Lansiwyd y Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol ar gyfer Pobl sy’n Gadael Gofal yng Nghymru gan y Prif Weinidog ar 1 Gorffennaf 2022, yn unol ag ymrwymiad...