Cyhoeddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 154 results
Cyhoeddiadau 27 Mai 2022
Seilwaith a llesiant hirdymor
Mae'r adroddiad sylwadau hwn yn cyd-fynd ag adolygiad cyflym o dystiolaeth am sut mae seilwaith ffisegol yn dylanwadu ar lesiant hirdymor, a gomisiynwyd gan Lywodraeth...
Cyhoeddiadau 10 Ebrill 2022
Prosiect Gweithredu Rhwydwaith What Works
Gan adeiladu ar ein gwaith i gynyddu effaith rhwydwaith ‘What Works’ ledled y DU, mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wedi cael cyllid gan yr ESRC...
Cyhoeddiadau 25 Mawrth 2022
Diwygio cyfraith ac arferion etholiadol
Cefndir Cafodd pŵer dros etholiadau ei ddatganoli i Gymru trwy Ddeddf Cymru 2017. Ers hynny, mae Gweinidogion Cymru wedi cychwyn ar raglen diwygio etholiadol sydd...
Cyhoeddiadau 11 Mawrth 2022
Gwasanaethau cymdeithasol a chyfraddau gofal plant yng Nghymru: Arolwg o’r sector
Gwelwyd cynnydd yn nifer a chyfradd y plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru.  Mae’r gyfradd bellach yn uwch nag ar unrhyw adeg ers...
Cyhoeddiadau 3 Mawrth 2022
2021 – Dan Adolygiad
Mae’r adroddiad hwn yn darparu trosolwg byr o’r gwaith a wnaethom yn 2021, gyda hypergysylltiadau i’n hadroddiadau llawn wedi’u hymgorffori. Gallwch chi...
Cyhoeddiadau 11 Ionawr 2022
Heriau a Blaenoriaethau ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru
Mae'r heriau sy'n wynebu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn gymhleth ac yn amlochrog. Mae materion systemig a materion sy’n ymwneud â’r gweithlu...
Cyhoeddiadau 10 Ionawr 2022
Adferiad ym maes addysg: Ymateb i bandemig y Coronafeirws
Mae cau ysgolion o ganlyniad i’r Coronafeirws wedi tarfu’n sylweddol ar ddysgu plant a phobl ifanc mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru, fel...
Cyhoeddiadau 7 Ionawr 2022
Raising the age of participation in education to 18
In England, the compulsory age of participation in education or training was raised to 17 in 2013 and then 18 in 2015. In Wales, Scotland, and Northern Ireland, the...