Cyhoeddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 123 results
Cyhoeddiadau 3 Rhagfyr 2020
Modelau amgen o ofal cartref
Mae darparwyr a marchnadoedd gofal cartref yn wynebu nifer o heriau o ganlyniad i newidiadau i ddemograffeg y boblogaeth a phwysau ariannol, sy’n creu...
Cyhoeddiadau 30 Tachwedd 2020
Mudo ar ôl Brexit a Chymru
Mae’r adroddiad hwn yn dadansoddi effeithiau posibl polisïau mudo ar ôl Brexit ar farchnad lafur, poblogaeth a chymdeithas Cymru, ac yn nodi sut...
Cyhoeddiadau 23 Tachwedd 2020
Ail-adeiladu yn well? Blaenoriaethau ar gyfer Ail-adeiladu ar ôl Pandemig Coronafeirws
Gyda brechlynnau effeithiol ar gyfer COVID-19 bellach yn edrych yn debygol, mae’r meddwl nawr yn troi at y ffyrdd gorau i ymadfer o'r ergydion...
Cyhoeddiadau 10 Tachwedd 2020
Cynyddu amrywiaeth mewn penodiadau cyhoeddus drwy recriwtio
Paratowyd yr adroddiad hwn i gefnogi Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant Llywodraeth Cymru ar gyfer penodiadau cyhoeddus, gyda ffocws ar sut gall strategaethau recriwtio fod yn...
Cyhoeddiadau 10 Tachwedd 2020
Cynorthwyo grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i gael penodiadau cyhoeddus
Oherwydd y diffyg amrywiaeth yn aelodau’r bwrdd, nid yw llawer o fyrddau yng Nghymru yn adlewyrchu’r cymunedau maent yn eu gwasanaethu.  Ar hyn...
Cyhoeddiadau 28 Medi 2020
Polisi mudo’r DU a’r gweithlu gofal cymdeithasol a GIG Cymru
Mae Llywodraeth y DU wedi cynnig bod system fewnfudo newydd sy’n seiliedig ar bwyntiau yn dod i rym pan fydd Cyfnod Pontio’r UE...
Cyhoeddiadau 23 Medi 2020
Ymyriadau ym maes cam-drin domestig yng Nghymru
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried yr ymyriadau a ddefnyddir i fynd i’r afael â cham-drin domestig ac i gadw pobl yn ddiogel, gan osod...
Cyhoeddiadau 14 Medi 2020
Datblygu arweinwyr yn y sector cyhoeddus
Gofynnodd Prif Weinidog Cymru i ni baratoi asesiad annibynnol o sut mae gwasanaethau cyhoeddus Cymru'n datblygu arweinwyr y dyfodol i fod yn effeithiol, ac i...