Ymwadiad

Mae’r Telerau ac Amodau a’r Polisi Preifatrwydd a amlinellir ar y wefan hon yn berthnasol i’r tudalennau gwe a gynhelir gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP). Efallai y bydd gan dudalennau eraill sy’n gysylltiedig â phrif safle WCPP delerau ac amodau a pholisi preifatrwydd ar wahân.