Digwyddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 23 results
digwyddiad yn y gorffennol
Ymyriadau polisi i gefnogi cyfranogiad mewn addysg ôl-orfodol
28 Mai 2022
Nod y digwyddiad hwn yw dwyn ynghyd ac adeiladu ar ganfyddiadau adroddiadau amrywiol WCPP. Bydd yn trin a thrafod sut y gall Llywodraeth Cymru gynyddu...
digwyddiad yn y gorffennol
Lleddfu unigedd yng Nghymru yn ystod y pandemig ac wedyn
28 Mai 2022
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnal rhaglen ymgysylltu digidol i ddod â’r prif fudd-ddalwyr sy’n ymwneud â pholisi unigedd a’r gwasanaethau cyhoeddus yng...
digwyddiad yn y gorffennol
Cyrhaeddiad Addysg: Gweithdai Ymateb i’r Coronafeirws
28 Mai 2022
Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad Mae'r digwyddiad ar gyfer addysgwyr, yn enwedig athrawon a phrifathrawon o ysgolion a cholegau. Dyddiadau ar gael 22ain Mehefin 2021: 9.30am...
digwyddiad yn y gorffennol
Sgwrs ar Ddyfodol Cymru
28 Mai 2022
Mae Cymru yn wynebu nifer o heriau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol. O COVID-19, Brexit, datganoli pwerau ymhellach, y sgwrs gynyddol am annibyniaeth, i nodau datblygu...
digwyddiad yn y gorffennol
Diwedd Llymder a Dechrau Brexit:
28 Mai 2022
Beth yw'r goblygiadau i Gymru?
digwyddiad yn y gorffennol
Beth sy’n Gweithio wrth Heneiddio’n Well?
28 Mai 2022
Mae dros 650,000 o bobl dros 65 oed yng Nghymru, sy’n cynrychioli 21% o boblogaeth Cymru.  Mae sicrhau bod Cymru’n lle da i heneiddio yn flaenoriaeth...
digwyddiad yn y gorffennol
Dyfodol Cymru
Galwad am bapurau a phosteri
digwyddiad yn y gorffennol
Datblygu agwedd strategol at gaffael
28 Mai 2022
Mae polisïau caffael cyhoeddus Cymru wedi denu sylw beirniadol sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda Swyddfa Archwilio Cymru yn tynnu sylw at ddiffygion strategol...