Digwyddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 29 results
digwyddiad i ddod
Rhwydwaith Deall Stigma Tlodi – Sesiwn Ddylunio
24 Mai 2024
Ers 2023, mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP), fel rhan o’r Arsyllfa Polisi Cyhoeddus Rhyngwladol (IPPO), wedi bod yn gweithio i weld sut y gall...
digwyddiad yn y gorffennol
Rôl cydweithredu amlsectoraidd wrth weithredu cymunedol sy’n gwella llesiant
24 Mai 2024
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a'r Bartneriaeth Cymunedau Dyfeisgar (RCP) yn gweithio gyda'i gilydd ar brosiect ymchwil gyda'r nod o ddeall rôl cydweithredu amlsectoraidd...
digwyddiad yn y gorffennol
CPCC yn 10
24 Mai 2024
Ymunwch â’r Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS, tîm Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a’n partneriaid allweddol i ddathlu degfed pen-blwydd y Ganolfan.
digwyddiad yn y gorffennol
Sut gall gwasanaethau cyhoeddus helpu i fynd i’r afael â stigma tlodi?
Roedd ein hymchwil diweddar ar brofiad bywyd o dlodi ac allgáu cymdeithasol yng Nghymru yn tynnu sylw at bwysigrwydd mynd i'r afael â stigma tlodi...
digwyddiad yn y gorffennol
Sut gall cynghorau gefnogi eu cymunedau drwy’r argyfwng costau byw?
24 Mai 2024
Cynhadledd Flynyddol CLILC 2023 - Ymunwch ein digwyddiad ymylol am 3yp.
digwyddiad yn y gorffennol
Datgarboneiddio economi Cymru
24 Mai 2024
Sut bydd Cymru yn 2050 yn wahanol i Gymru heddiw? Yn sgîl addewid Llywodraeth Cymru i gael gwared ar allyriadau carbon erbyn 2050 a chanlyniad cynhadledd...
digwyddiad yn y gorffennol
Ymyriadau polisi i gefnogi cyfranogiad mewn addysg ôl-orfodol
24 Mai 2024
Nod y digwyddiad hwn yw dwyn ynghyd ac adeiladu ar ganfyddiadau adroddiadau amrywiol WCPP. Bydd yn trin a thrafod sut y gall Llywodraeth Cymru gynyddu...
digwyddiad yn y gorffennol
Lleddfu unigedd yng Nghymru yn ystod y pandemig ac wedyn
24 Mai 2024
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnal rhaglen ymgysylltu digidol i ddod â’r prif fudd-ddalwyr sy’n ymwneud â pholisi unigedd a’r gwasanaethau cyhoeddus yng...