Digwyddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 20 results
digwyddiad yn y gorffennol
Sgwrs ar Ddyfodol Cymru
14 Ebrill 2021
Mae Cymru yn wynebu nifer o heriau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol. O COVID-19, Brexit, datganoli pwerau ymhellach, y sgwrs gynyddol am annibyniaeth, i nodau datblygu...
digwyddiad yn y gorffennol
Diwedd Llymder a Dechrau Brexit:
14 Ebrill 2021
Beth yw'r goblygiadau i Gymru?
digwyddiad yn y gorffennol
Beth sy’n Gweithio wrth Heneiddio’n Well?
14 Ebrill 2021
Mae dros 650,000 o bobl dros 65 oed yng Nghymru, sy’n cynrychioli 21% o boblogaeth Cymru.  Mae sicrhau bod Cymru’n lle da i heneiddio yn flaenoriaeth...
digwyddiad yn y gorffennol
Dyfodol Cymru
Galwad am bapurau a phosteri
digwyddiad yn y gorffennol
Datblygu agwedd strategol at gaffael
14 Ebrill 2021
Mae polisïau caffael cyhoeddus Cymru wedi denu sylw beirniadol sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda Swyddfa Archwilio Cymru yn tynnu sylw at ddiffygion strategol...
digwyddiad yn y gorffennol
Hyrwyddo Cysylltiadau Ystyrlon rhwng Tystiolaeth ac Ymarfer
14 Ebrill 2021
Mae mobileiddio gwybodaeth yn ymwneud â chysylltu gwaith ymchwilwyr â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau i helpu i lywio polisi cyhoeddus ac ymarfer proffesiynol. Mae'n fwy na...
digwyddiad yn y gorffennol
Cynhadledd Canolfannau What Works – Perfformiad economaidd lleol
14 Ebrill 2021
Cipolwg ar ymchwil a thystiolaeth, a’r goblygiadau i Gymru
digwyddiad yn y gorffennol
Polisi a gwleidyddiaeth yng Nghymru mewn cyfnod heb ei debyg o’r blaen
14 Ebrill 2021
Mae caledi, datganoli pwerau ymhellach, materion fel poblogaeth sy'n heneiddio a newid yn yr hinsawdd, ac wrth gwrs Brexit i gyd yn amodau a digwyddiadau...