Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 1-8 o 9
digwyddiad yn y gorffennol
Cynyddu cyfraniad dinesig prifysgolion i’r eithaf
15 Rhagfyr 2018
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnal digwyddiad i gyflwyno a thrafod adroddiad arbenigol sydd ar fin cael ei gyhoeddi, gan yr Athro John Goddard...
digwyddiad yn y gorffennol
‘Llwybr gwell ymlaen i gaffael yng Nghymru – Dysgu’r gwersi gan Carillion’
15 Rhagfyr 2018
Beth allwn ni ei ddysgu o gwymp Carillion i'n helpu i wella caffael cyhoeddus a chontractio allanol yng Nghymru?
digwyddiad yn y gorffennol
Ailddechrau’r Drafodaeth ynglŷn â Thlodi Gwledig: Tystiolaeth, Ymarfer a Goblygiadau Polisi
15 Rhagfyr 2018
Bydd ymchwilwyr ac ymarferwyr blaenllaw yn trafod ymchwil newydd am dlodi gwledig yng Nghymru, ac yn myfyrio ar y goblygiadau o ran ymchwil, polisi ac...
digwyddiad yn y gorffennol
Noson rwydweithio gyda Chynghrair y Dystiolaeth Ddefnyddiol
15 Rhagfyr 2018
Nod y digwyddiad yw amlygu gwerth y broses o wneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a chysylltu â chynulleidfaoedd tebyg sydd â diddordeb mewn tystiolaeth. Mae’n...
digwyddiad yn y gorffennol
Gwella’r Defnydd o Dystiolaeth gan y Llywodraeth: Sut y Gall Academyddion Sicrhau bod Ystyriaeth yn cael ei Rhoi i’...
15 Rhagfyr 2018
Ddydd Mawrth, 27 Mawrth 2018, gwnaethom gynnal digwyddiad gyda llunwyr polisi o Senedd y DU a Llywodraeth Cymru, yn ogystal ag academyddion blaenllaw ym meysydd defnyddio tystiolaeth...
digwyddiad yn y gorffennol
Beth sy’n Gweithio i Wella Cydnerthedd a Llesiant Cymunedol
15 Rhagfyr 2018
Ar 22 Chwefror, gwnaethom gynnal digwyddiad gyda chynrychiolwyr y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn ystyried sut y gall y Ganolfan helpu i ddarparu tystiolaeth i gefnogi...
digwyddiad yn y gorffennol
Goblygiadau Brexit i Gymru a Datganoli
15 Rhagfyr 2018
Pan fydd y DU yn ymadael â'r UE, bydd llawer o bwerau a chyfrifoldebau yn dychwelyd i Senedd y DU. Un mater sydd heb gael...
digwyddiad yn y gorffennol
Brexit a Chymru – Tir a Môr: Goblygiadau Brexit ym Maes Rheoli Tir Gwledig a Physgodfeydd yng Nghymru
15 Rhagfyr 2018
Ddydd Mawrth, 13 Chwefror 2018, gwnaethom gynnal digwyddiad ym Mhrifysgol Aberystwyth a oedd yn ystyried goblygiadau Brexit ym maes rheoli tir gwledig a physgodfeydd yng Nghymru, gydag...