Digwyddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 14 results
digwyddiad yn y gorffennol
Cynhadledd Canolfannau What Works – Perfformiad economaidd lleol
23 Hydref 2019
Cipolwg ar ymchwil a thystiolaeth, a’r goblygiadau i Gymru
digwyddiad yn y gorffennol
Polisi a gwleidyddiaeth yng Nghymru mewn cyfnod heb ei debyg o’r blaen
23 Hydref 2019
Mae caledi, datganoli pwerau ymhellach, materion fel poblogaeth sy'n heneiddio a newid yn yr hinsawdd, ac wrth gwrs Brexit i gyd yn amodau a digwyddiadau...
digwyddiad yn y gorffennol
Y Model Nordig o Gydraddoldeb Rhywiol: Amser Cwestiwn
23 Hydref 2019
Sut mae Sweden, Gwlad yr Iâ, Y Ffindir a Denmarc yn hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol
digwyddiad yn y gorffennol
Tu hwnt i gontractio: stiwardiaeth gwasanaeth cyhoeddus i uchafu gwerth cyhoeddus
23 Hydref 2019
Digwyddiad panel yn trafod dyfodol caffael cyhoeddus yng Nghymru
digwyddiad yn y gorffennol
Cynyddu cyfraniad dinesig prifysgolion i’r eithaf
23 Hydref 2019
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnal digwyddiad i gyflwyno a thrafod adroddiad arbenigol sydd ar fin cael ei gyhoeddi, gan yr Athro John Goddard...
digwyddiad yn y gorffennol
Ailddechrau’r Drafodaeth ynglŷn â Thlodi Gwledig: Tystiolaeth, Ymarfer a Goblygiadau Polisi
23 Hydref 2019
Bydd ymchwilwyr ac ymarferwyr blaenllaw yn trafod ymchwil newydd am dlodi gwledig yng Nghymru, ac yn myfyrio ar y goblygiadau o ran ymchwil, polisi ac...
digwyddiad yn y gorffennol
‘Llwybr gwell ymlaen i gaffael yng Nghymru – Dysgu’r gwersi gan Carillion’
23 Hydref 2019
Beth allwn ni ei ddysgu o gwymp Carillion i'n helpu i wella caffael cyhoeddus a chontractio allanol yng Nghymru?
digwyddiad yn y gorffennol
Noson rwydweithio gyda Chynghrair y Dystiolaeth Ddefnyddiol
23 Hydref 2019
Nod y digwyddiad yw amlygu gwerth y broses o wneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a chysylltu â chynulleidfaoedd tebyg sydd â diddordeb mewn tystiolaeth. Mae’n...