Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 1-8 o 12
digwyddiad yn y gorffennol
Y Model Nordig o Gydraddoldeb Rhywiol: Amser Cwestiwn
23 Ebrill 2019
Sut mae Sweden, Gwlad yr Iâ, Y Ffindir a Denmarc yn hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol
digwyddiad yn y gorffennol
Tu hwnt i gontractio: stiwardiaeth gwasanaeth cyhoeddus i uchafu gwerth cyhoeddus
23 Ebrill 2019
Digwyddiad panel yn trafod dyfodol caffael cyhoeddus yng Nghymru
digwyddiad yn y gorffennol
Cynyddu cyfraniad dinesig prifysgolion i’r eithaf
23 Ebrill 2019
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnal digwyddiad i gyflwyno a thrafod adroddiad arbenigol sydd ar fin cael ei gyhoeddi, gan yr Athro John Goddard...
digwyddiad yn y gorffennol
Ailddechrau’r Drafodaeth ynglŷn â Thlodi Gwledig: Tystiolaeth, Ymarfer a Goblygiadau Polisi
23 Ebrill 2019
Bydd ymchwilwyr ac ymarferwyr blaenllaw yn trafod ymchwil newydd am dlodi gwledig yng Nghymru, ac yn myfyrio ar y goblygiadau o ran ymchwil, polisi ac...
digwyddiad yn y gorffennol
‘Llwybr gwell ymlaen i gaffael yng Nghymru – Dysgu’r gwersi gan Carillion’
23 Ebrill 2019
Beth allwn ni ei ddysgu o gwymp Carillion i'n helpu i wella caffael cyhoeddus a chontractio allanol yng Nghymru?
digwyddiad yn y gorffennol
Noson rwydweithio gyda Chynghrair y Dystiolaeth Ddefnyddiol
23 Ebrill 2019
Nod y digwyddiad yw amlygu gwerth y broses o wneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a chysylltu â chynulleidfaoedd tebyg sydd â diddordeb mewn tystiolaeth. Mae’n...
digwyddiad yn y gorffennol
Gwella’r Defnydd o Dystiolaeth gan y Llywodraeth: Sut y Gall Academyddion Sicrhau bod Ystyriaeth yn cael ei Rhoi i’...
23 Ebrill 2019
Ddydd Mawrth, 27 Mawrth 2018, gwnaethom gynnal digwyddiad gyda llunwyr polisi o Senedd y DU a Llywodraeth Cymru, yn ogystal ag academyddion blaenllaw ym meysydd defnyddio tystiolaeth...