Digwyddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 27 results
digwyddiad i ddod
CPCC yn 10
4 Rhagfyr 2023
Ymunwch â’r Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS, tîm Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a’n partneriaid allweddol i ddathlu degfed pen-blwydd y Ganolfan.
digwyddiad yn y gorffennol
Sut gall gwasanaethau cyhoeddus helpu i fynd i’r afael â stigma tlodi?
Roedd ein hymchwil diweddar ar brofiad bywyd o dlodi ac allgáu cymdeithasol yng Nghymru yn tynnu sylw at bwysigrwydd mynd i'r afael â stigma tlodi...
digwyddiad yn y gorffennol
Sut gall cynghorau gefnogi eu cymunedau drwy’r argyfwng costau byw?
4 Rhagfyr 2023
Cynhadledd Flynyddol CLILC 2023 - Ymunwch ein digwyddiad ymylol am 3yp.
digwyddiad yn y gorffennol
Datgarboneiddio economi Cymru
4 Rhagfyr 2023
Sut bydd Cymru yn 2050 yn wahanol i Gymru heddiw? Yn sgîl addewid Llywodraeth Cymru i gael gwared ar allyriadau carbon erbyn 2050 a chanlyniad cynhadledd...
digwyddiad yn y gorffennol
Ymyriadau polisi i gefnogi cyfranogiad mewn addysg ôl-orfodol
4 Rhagfyr 2023
Nod y digwyddiad hwn yw dwyn ynghyd ac adeiladu ar ganfyddiadau adroddiadau amrywiol WCPP. Bydd yn trin a thrafod sut y gall Llywodraeth Cymru gynyddu...
digwyddiad yn y gorffennol
Lleddfu unigedd yng Nghymru yn ystod y pandemig ac wedyn
4 Rhagfyr 2023
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnal rhaglen ymgysylltu digidol i ddod â’r prif fudd-ddalwyr sy’n ymwneud â pholisi unigedd a’r gwasanaethau cyhoeddus yng...
digwyddiad yn y gorffennol
Cyrhaeddiad Addysg: Gweithdai Ymateb i’r Coronafeirws
4 Rhagfyr 2023
Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad Mae'r digwyddiad ar gyfer addysgwyr, yn enwedig athrawon a phrifathrawon o ysgolion a cholegau. Dyddiadau ar gael 22ain Mehefin 2021: 9.30am...
digwyddiad yn y gorffennol
Sgwrs ar Ddyfodol Cymru
4 Rhagfyr 2023
Mae Cymru yn wynebu nifer o heriau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol. O COVID-19, Brexit, datganoli pwerau ymhellach, y sgwrs gynyddol am annibyniaeth, i nodau datblygu...