Digwyddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 16 results
digwyddiad yn y gorffennol
Datblygu agwedd strategol at gaffael
6 Rhagfyr 2019
Mae polisïau caffael cyhoeddus Cymru wedi denu sylw beirniadol sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda Swyddfa Archwilio Cymru yn tynnu sylw at ddiffygion strategol...
digwyddiad yn y gorffennol
Hyrwyddo Cysylltiadau Ystyrlon rhwng Tystiolaeth ac Ymarfer
6 Rhagfyr 2019
Mae mobileiddio gwybodaeth yn ymwneud â chysylltu gwaith ymchwilwyr â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau i helpu i lywio polisi cyhoeddus ac ymarfer proffesiynol. Mae'n fwy na...
digwyddiad yn y gorffennol
Cynhadledd Canolfannau What Works – Perfformiad economaidd lleol
6 Rhagfyr 2019
Cipolwg ar ymchwil a thystiolaeth, a’r goblygiadau i Gymru
digwyddiad yn y gorffennol
Polisi a gwleidyddiaeth yng Nghymru mewn cyfnod heb ei debyg o’r blaen
6 Rhagfyr 2019
Mae caledi, datganoli pwerau ymhellach, materion fel poblogaeth sy'n heneiddio a newid yn yr hinsawdd, ac wrth gwrs Brexit i gyd yn amodau a digwyddiadau...
digwyddiad yn y gorffennol
Y Model Nordig o Gydraddoldeb Rhywiol: Amser Cwestiwn
6 Rhagfyr 2019
Sut mae Sweden, Gwlad yr Iâ, Y Ffindir a Denmarc yn hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol
digwyddiad yn y gorffennol
Tu hwnt i gontractio: stiwardiaeth gwasanaeth cyhoeddus i uchafu gwerth cyhoeddus
6 Rhagfyr 2019
Digwyddiad panel yn trafod dyfodol caffael cyhoeddus yng Nghymru
digwyddiad yn y gorffennol
Cynyddu cyfraniad dinesig prifysgolion i’r eithaf
6 Rhagfyr 2019
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnal digwyddiad i gyflwyno a thrafod adroddiad arbenigol sydd ar fin cael ei gyhoeddi, gan yr Athro John Goddard...
digwyddiad yn y gorffennol
Ailddechrau’r Drafodaeth ynglŷn â Thlodi Gwledig: Tystiolaeth, Ymarfer a Goblygiadau Polisi
6 Rhagfyr 2019
Bydd ymchwilwyr ac ymarferwyr blaenllaw yn trafod ymchwil newydd am dlodi gwledig yng Nghymru, ac yn myfyrio ar y goblygiadau o ran ymchwil, polisi ac...