Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rydym yn wynebu heriau systemig ac ymgyrch ledled y DU i drawsnewid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Pa opsiynau polisi sydd gan Gymru i adeiladu system well yn y dirwedd newidiol hon?

Mae’r system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn wynebu cyfres o heriau cymhleth ac amlochrog, a waethygwyd gan bandemig y coronafeirws. Unwaith y bydd y pwysau uniongyrchol yn cilio, bydd y system iechyd a gofal cymdeithasol yn wynebu amrywiaeth o heriau systemig a heriau sy’n gysylltiedig â’r gweithlu, yng nghyd-destun anghenion iechyd heriol y boblogaeth. Mae llawer o’r rhain wedi bod yn broblem ers degawd. Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda’r sector i edrych ar sut, yn y cyd-destun hwn, y gallant gyflawni’r dyheadau ar gyfer ‘trawsnewid’ y ddarpariaeth iechyd a gofal.

Archwilio

Mae gennym gyfoeth o gynnwys sy'n cwmpasu pob agwedd ar bolisïau sy'n effeithio ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Arbenigwyr

Cwrdd â'r tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Dan Bristow
Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer
Image of Dan Bristow
Dr Amy Lloyd
Cydymaith Ymchwil
Image of Dr Amy Lloyd
Leah Silva
Cydymaith Ymchwil
Image of Leah Silva