Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 41-50 o 55
Cyhoeddiadau 16 Ionawr 2018
Goblygiadau Brexit i Amaethyddiaeth, Ardaloedd Gwledig a’r Defnydd o Dir yng Nghymru
Beth fydd yr heriau a'r cyfleoedd i amaethyddiaeth ac ardaloedd gwledig yng Nghymru yn sgil Brexit?
Cyhoeddiadau 18 Tachwedd 2017
Twf Cynhwysol yng Nghymru
Mae gan Gymru y potensial i fod ar flaen y gad o ran datblygu economi fwy cynhwysol. Yn ystod trafodaeth bord gron ym mis Gorffennaf 2017,...
Cyhoeddiadau 1 Tachwedd 2017
Dyfodol Gwaith yng Nghymru
Mae dyfodol gwaith yn ansicr, gydag amrywiaeth eang o newidiadau cymdeithasol yn effeithio ar y farchnad lafur. Mae datblygiadau technolegol a chysylltedd gwell; cyni cyllidol...
Cyhoeddiadau 23 Awst 2017
Participatory Budgeting
The Welsh Government is exploring the role Participatory Budgeting (PB) could play in the Welsh Government budget. To help inform this work, this report by...
Cyhoeddiadau 19 Mai 2017
Polisi Mewnfudo ar ôl Brexit
Ymchwilio i'r opsiynau tebygol ar gyfer polisi mewnfudo y bydd Llywodraeth y DU yn eu hystyried ar ôl Brexit
Cyhoeddiadau 26 Chwefror 2017
Defnyddio Sectorau Twf i Leihau Tlodi
Mae'r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall sectorau twf leihau tlodi drwy gynnig swyddi a chyfleoedd o ansawdd uchel i gamu ymlaen mewn gyrfa....
Cyhoeddiadau 9 Chwefror 2017
Darparu Gwasanaethau Rheilffyrdd Di-ddifidend
Sut y gallai masnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r Gororau gael ei chynllunio i ddarparu gwasanaeth di-ddifidend ar gyfer teithwyr?
Cyhoeddiadau 17 Hydref 2016
Effeithlonrwydd a Bwlch Ariannu’r GIG yng Nghymru
A allai effeithlonrwydd 'technegol' pellach helpu i gau 'bwlch ariannu' hirdymor y GIG yng Nghymru?