Manon Roberts

Teitl swydd Cydymaith Ymchwil
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Ebost cyswllt manon.roberts@wcpp.org.uk
Rhif ffôn 02922510872

Mae Manon yn Gydymaith Ymchwil yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, ac yn gweithio ar waith y ganolfan i Lywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus. Ymunodd Manon â’r tîm ym mis Chwefror 2020 ac mae hi’n canolbwyntio ar gyfiawnder cymdeithasol a phrosiectau cydraddoldeb.

Cyn ymuno â’r Ganolfan, roedd Manon yn gweithio fel Uwch-ddadansoddwr i Crest Advisory, ymgynghoriaeth arbenigol ynghylch troseddau a chyfiawnder, gan gyhoeddi adroddiadau am y system cyfiawnder ieuenctid, plant carcharorion, menywod sydd wedi troseddu, ac agweddau Mwslimiaid Prydeinig tuag at eithafiaeth. Cyn hyn, roedd hi’n gweithio fel Gweithiwr Teuluoedd gyda’r tîm adfer rhag sylweddau yn HMP Wandsworth.

Mae gan Manon gefndir mewn seicoleg, gyda BA (Anrh) mewn Seicoleg Arbrofol o Brifysgol Rhydychen, a MSc mewn Seicoleg Fforensig o Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae Manon yn siaradwr Cymraeg rhugl.

Tagiau