Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 31-31 o 31
Prosiectau
Cefnogi’r Broses o Gyflwyno System Integredig ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar
Mae gwella deilliannau drwy ymyriadau yn ystod y blynyddoedd cynnar yn un o flaenoriaethau strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb. Credir bod y gwaith...
Prosiectau
Dulliau o Alluogi Unigolion i Gamu Ymlaen yn eu Swyddi mewn Sectorau Sylfaenol Allweddol
Mae sectorau sylfaenol yr economi yn darparu'r nwyddau a'r gwasanaethau sy'n hanfodol ar gyfer bywyd bob dydd, megis cyfleustodau, prosesu bwyd, manwerthu a dosbarthu, iechyd,...
Prosiectau
Cyfraniad Llywodraethau Is-genedlaethol mewn Trafodaethau Masnach Rhyngwladol
Mae Llywodraeth y DU wrthi'n negodi ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd. O gofio bwriad datganedig Gweinidogion y DU i gael polisi masnach cwbl...
Prosiectau
Twf Cynhwysol yng Nghymru
Er y gall Cymru hawlio rhai llwyddiannau economaidd yn y gorffennol diweddar, nid yw manteision hyn wedi cael eu dosbarthu'n gyfartal, ac mae gan lunwyr...
Prosiectau
Dyfodol Gwaith yng Nghymru
Yn ei araith yng nghynhadledd y Blaid Lafur yn 2016, gofynnodd y Prif Weinidog, y Gwir Anrh Carwyn Jones, am ymchwiliad dwfn a thrylwyr i natur...
Prosiectau
Gwella Prosesau Asesu Effaith
Y farn sinigaidd ar asesu effaith yw ei fod yn rhesymoli penderfyniadau polisi sydd eisoes wedi cael eu gwneud. Ond, pan wneir hyn yn effeithiol,...
Prosiectau
Opsiynau i Gymru o ran Polisi Gofal Plant
Gofynnodd y Prif Weinidog i'r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu opsiynau ar gyfer ehangu cymorth gyda gofal plant yng Nghymru....