Dan Bristow

Teitl swydd Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Ebost cyswllt dan.bristow@wcpp.org.uk
Rhif ffôn 02920870325

Dan Bristow yw Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer y Ganolfan, ac mae’n gyfrifol yn benodol am symud gwybodaeth a datblygu gallu.

Mae wedi helpu i sefydlu’r Ganolfan, ar ôl gweithio fel Dirprwy Gyfarwyddwr y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru. Cyn ymuno â’r Sefydliad, bu’n gweithio i Lywodraeth y DU a’r trydydd sector, gan ddal swyddi yn Swyddfa’r Cabinet, Trysorlys EM a Sustrans.

Tagiau