Isabelle Carter

Teitl swydd Gynorthwyydd Ymchwil
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Ebost cyswllt isabelle.carter@wcpp.org.uk

Mae Isabelle yn Gynorthwyydd Ymchwil yng Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP), yn ymuno â’r tîm ym mis Hydref 2020. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys iechyd a gofal cymdeithasol, polisi cyhoeddus ac iechyd y boblogaeth.

Cyn ymuno â WCPP, roedd Isabelle yn gynorthwyydd ymchwil yn Ysgol Economeg Llundain lle bu’n ymwneud â phrosiect gyda’r nod o wella mynediad y glasoed at wasanaethau iechyd rhywiol ac atgenhedlol yn nwyrain Affrica.

Mae gan Isabelle gefndir mewn daearyddiaeth a demograffeg a graddiodd gyda BA (Anrh) dosbarth cyntaf mewn Daearyddiaeth o Brifysgol Rhydychen. Yn ddiweddar, cwblhaodd MSc mewn Iechyd a Datblygiad Rhyngwladol (yn arbenigo mewn Astudiaethau Poblogaeth) yn Ysgol Economeg Llundain.

Tagiau