Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus

Hidlo cynnwys
Showing 9 to 16 of 266 results
Sylwebaeth 19 Mehefin 2020
Pandemig y Coronafeirws – cyfle ar gyfer entrepreneuriaid polisi?
Mae wedi dod yn rhyw fath o fantra ‘na all pethau fod yr un fath’ ar ôl pandemig y Coronafeirws.  Mae hynny’n rhannol oherwydd...
Sylwebaeth 17 Mehefin 2020
Ailadeiladu’n well: pwysigrwydd ysgogiad gwyrdd
Mae’r cyfnod cloi sydd wedi’i orfodi ledled y DU, a sbardunwyd gan y pandemig Coronafeirws, wedi cael effaith enfawr ar y rhan fwyaf...
Prosiectau
Sut i annog gyrwyr i ymlynu wrth reolau 20mya, a bod yn gyson o ran diogelwch ar y ffyrdd
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyflwyno cyfyngiad cyflymder awtomatig o 20mya ar bob ffordd breswyl yng Nghymru yn rhan o gyfres o fesurau i hybu...
Sylwebaeth 12 Mehefin 2020
Rôl llywodraeth leol Cymru mewn byd wedi’r Coronafeirws
Mae rôl llywodraeth leol wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen yn cael ei hamlygu a’i dwysau ar adegau o argyfwng.  Mae cynghorau ledled...
Sylwebaeth 10 Mehefin 2020
Ailadeiladu ar ôl pandemig y Coronafeirws: cynnal etifeddiaeth o wirfoddoli
Un o sgil-effeithiau cadarnhaol prin y pandemig yw’r cynnydd aruthrol mewn gwirfoddoli rydym wedi’i weld ledled cymunedau Cymru - o ran y grwpiau...
Prosiectau
Sefydliadau Lleol, Cynhyrchedd, Cynaliadwyedd a Chyfaddawdau o ran Cynhwysiant (LIPSIT)
Sefydliadau Lleol, Cynhyrchedd, Cynaliadwyedd a Chyfaddawdau o ran Cynhwysiant (LIPSIT) sy’n rhan o brosiect cydweithredol a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (...
Sylwebaeth 3 Mehefin 2020
Clapio ar ôl y Coronafeirws: Goblygiadau’r pandemig Coronafeirws i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
Mae’r pandemig Coronafeirws wedi golygu bod llygaid y byd ar waith ein gofalwyr.  Bob wythnos, mae llawer ohonom ni wedi bod yn clapio i...
Sylwebaeth 27 Mai 2020
Goblygiadau pandemig y Coronafeirws i economi Cymru
Mae pandemig y Coronafeirws yn cael effaith ddofn a digynsail ar economi Cymru – economi sydd eisoes wedi'i wanhau gan gwtogi a llymder yn y sector...