Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 305 results
Sylwebaeth 15 Ionawr 2021
Ymfudo ar ôl Brexit a Chymru: Effeithiau posibl y system newydd ac argymhellion ar y blaenoriaethau ar gyfer dylanwadu ar...
Yn dilyn diwedd y rhyddid i symud ar 31 Rhagfyr 2020, mae’r meddwl yn troi nid yn unig at effeithiau’r system fewnfudo newydd, ond hefyd...
Datganiadau i’r Wasg 17 Rhagfyr 2020
Diwedd cyfnod pontio Brexit yn nodi “cyfnod o aflonyddwch sylweddol” i economi Cymru
Mae angen mwy o gefnogaeth y tu hwnt i gyfnod pontio Brexit ar fusnesau mewn rhai sectorau allweddol yn economi Cymru. Mae adroddiad gan Ganolfan...
Cyhoeddiadau 17 Rhagfyr 2020
Goblygiadau pontio o’r Undeb Ewropeaidd i sectorau allweddol o economi Cymru
Yn dilyn gadael yr UE, mae Llywodraeth y DU wedi dechrau negodi cytundebau masnach rydd gyda’r UE a gwledydd eraill o gwmpas y byd....
Sylwebaeth 15 Rhagfyr 2020
Defnyddio cyfleoedd pysgota i gefnogi iechyd meddwl a llesiant yn niwydiant pysgota Cymru
Wrth i'r Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd, rhoddwyd llawer o sylw i’r cyfleoedd ar ôl Brexit ar gyfer deddfwriaeth lywodraethol newydd. O’r...
Prosiectau
Disabled Facilities Grants: Changing the means test
The Minister for Housing and Local Government asked the Wales Centre for Public Policy to explore the implications of removing the means test for small...
Prosiectau
Children looked after: How practice drives variation in rates across Wales
The substantial and sustained increase in the rate of children in care in Wales has been a source of policy concern for some time: it...
Prosiectau
Education attainment: Responding to the Coronavirus pandemic
The Coronavirus pandemic has exacerbated existing educational inequalities worldwide. Modelling of the impact of school closures in England suggests that ten years’ worth of efforts...
Cyhoeddiadau 14 Rhagfyr 2020
Hunanladdiad ymhlith Dynion
Mae data ar gyfraddau hunanladdiad ar draws y DU yn awgrymu bod elfen i hunanladdiad sy’n gysylltiedig â rhywedd. Ymhlith dynion yr oedd tua tri...