Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus

Hidlo cynnwys
Showing 25 to 32 of 229 results
Cyhoeddiadau 28 Hydref 2019
Sicrhau economi ffyniannus: safbwyntiau o wledydd a rhanbarthau eraill
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r dystiolaeth am ddulliau sydd wedi gwella perfformiad economaidd yn rhai o ardaloedd Ewrop a’r DU. Gall nodi...
Sylwebaeth 24 Hydref 2019
Mynd i’r afael ag Anghydraddoldebau trwy Gyllidebu Rhywedd
Yn sgîl y cyfle sy’n cael ei ddarparu gan yr Adolygiad Cydraddoldeb Rhywedd a’r ymrwymiad i  egwyddorion ffeministaidd gan Lywodraeth Cymru, mae’...
Sylwebaeth 21 Hydref 2019
Ydy gofal iechyd yng Nghymru yn wir mor wahanol â hynny?
Pryd bynnag mae cyfryngau’r Deyrnas Unedig yn trafod y GIG, yn amlach na pheidio maen nhw’n trafod y GIG yn Lloegr, yn hytrach...
Cyhoeddiadau 16 Hydref 2019
Gwerth undebau llafur yng Nghymru
Mae undebau llafur yn rhan annatod o fodel partneriaeth gymdeithasol Llywodraeth Cymru. Yn fwy cyffredinol, mae’n rhan hanfodol o'r dirwedd economaidd a chymdeithasol yng...
Cyhoeddiadau 24 Medi 2019
Cydraddoldeb Rhywiol: Dysgu Gwersi gan Wledydd Nordig
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi trafodaethau a gafwyd mewn cyfnewidfa wybodaeth cydraddoldeb rhywiol a hwyluswyd gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, rhwng arbenigwyr o wledydd...
Cyhoeddiadau 24 Medi 2019
Mynd i’r afael ag Anghydraddoldeb drwy Gyllidebu ar Sail Rhyw
Mae cyllidebu ar sail rhyw yn agwedd at lunio polisi cyhoeddus sy’n sicrhau bod dadansoddiad o ryw yn ganolbwynt i brosesau cyllidebu, cyllid cyhoeddus...
Sylwebaeth 10 Medi 2019
Hunanladdiad ymhlith Gwrywod – Epidemig Tawel
Dydd Mawrth 10 Medi yw Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd. Nod y digwyddiad blynyddol hwn yw codi ymwybyddiaeth o hunanladdiad, addysgu am achosion ac arwyddion rhybuddiol...
Sylwebaeth 21 Awst 2019
Sut cyrhaeddon ni’r fan hon a sut gallwn ni adeiladu ar hynny?
Saith pennod sy’n ffurfio economi Cymru.