Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus

Hidlo cynnwys
Showing 17 to 24 of 266 results
Sylwebaeth 20 Mai 2020
Pan fydd hyn ar ben: Codi’n ôl ar ôl Coronafeirws
Mae'n ddigon posibl mai 'Pan fydd hyn ar ben' yw un o'r ymadroddion a ddefnyddir fwyaf yn ystod y pandemig Coronafeirws.  Ond a ddaw i...
Sylwebaeth 12 Mai 2020
A all Prentisiaethau Ymchwil agor y drws i yrfa ym maes polisi?
Cyflwynodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru y Cynllun Prentisiaeth Ymchwil yn 2017. Y nod oedd cynyddu capasiti ymchwilwyr i ymgysylltu gyda llunwyr polisïau a gwasanaethau cyhoeddus...
Sylwebaeth 30 Ebrill 2020
Unigrwydd yn ystod y Cyfyngiadau ar Symud
Cyn pandemig y Coronafeirws (COVID-19), roedd 16% o boblogaeth Cymru yn dweud eu bod yn unig, ac mae’n hysbys bod unigrwydd ac ynysu cymdeithasol yn...
Cyhoeddiadau 30 Ebrill 2020
Unigrwydd yn ystod y Cyfyngiadau ar Symud
Mae unigrwydd ac ynysu cymdeithasol yn rhai o’r prif heriau i les. Gan fod gwella lles yn parhau’n flaenoriaeth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus...
Sylwebaeth 20 Ebrill 2020
Sut y gall dylanwad swyddogion is eu statws ar brosesau llunio polisïau fod yn gryfach na’r disgwyl?
Sut y gall llywodraethau is-genedlaethol, bychan eu tiriogaethau, wneud y gorau o’u sefyllfa? Mae llywodraethau is-genedlaethol megis y rhai datganoledig yn y deyrnas hon...
Sylwebaeth 9 Ebrill 2020
Digartrefedd Ieuenctid: Symud tuag at ei Atal
Cyhoeddwyd adroddiadau WCPP ar Atal Digartrefedd ymhlith Pobl Ifanc yn 2018. Ers hynny, rydym wedi bod yn gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid i roi gwybod am...
Sylwebaeth 3 Ebrill 2020
Llywodraethu Trawsnewid Cyfiawn
Mewn blogiadau blaenorol, rydym ni wedi ystyried beth yw trawsnewid cyfiawn, a sut fyddai trawsnewid o'r fath yn edrych yng Nghymru. Yn y blog olaf...
Sylwebaeth 30 Mawrth 2020
Beth ydym ni, ac nad ydym ni’n ei wybod am heneiddio’n well yng Nghymru
Yn ddiweddar gwahoddodd y Ganolfan Dr Anna Dixon, Prif Weithredwr What Works Centre for Ageing Better, i ymweld â ni a chyfnewid gwybodaeth ar heneiddio'n well...