Digwyddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 9 to 16 of 19 results
digwyddiad yn y gorffennol
Tu hwnt i gontractio: stiwardiaeth gwasanaeth cyhoeddus i uchafu gwerth cyhoeddus
25 Mai 2020
Digwyddiad panel yn trafod dyfodol caffael cyhoeddus yng Nghymru
digwyddiad yn y gorffennol
Cynyddu cyfraniad dinesig prifysgolion i’r eithaf
25 Mai 2020
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnal digwyddiad i gyflwyno a thrafod adroddiad arbenigol sydd ar fin cael ei gyhoeddi, gan yr Athro John Goddard...
digwyddiad yn y gorffennol
Ailddechrau’r Drafodaeth ynglŷn â Thlodi Gwledig: Tystiolaeth, Ymarfer a Goblygiadau Polisi
25 Mai 2020
Bydd ymchwilwyr ac ymarferwyr blaenllaw yn trafod ymchwil newydd am dlodi gwledig yng Nghymru, ac yn myfyrio ar y goblygiadau o ran ymchwil, polisi ac...
digwyddiad yn y gorffennol
‘Llwybr gwell ymlaen i gaffael yng Nghymru – Dysgu’r gwersi gan Carillion’
25 Mai 2020
Beth allwn ni ei ddysgu o gwymp Carillion i'n helpu i wella caffael cyhoeddus a chontractio allanol yng Nghymru?
digwyddiad yn y gorffennol
Noson rwydweithio gyda Chynghrair y Dystiolaeth Ddefnyddiol
25 Mai 2020
Nod y digwyddiad yw amlygu gwerth y broses o wneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a chysylltu â chynulleidfaoedd tebyg sydd â diddordeb mewn tystiolaeth. Mae’n...
digwyddiad yn y gorffennol
Gwella’r Defnydd o Dystiolaeth gan y Llywodraeth: Sut y Gall Academyddion Sicrhau bod Ystyriaeth yn cael ei Rhoi i’...
25 Mai 2020
Ddydd Mawrth, 27 Mawrth 2018, gwnaethom gynnal digwyddiad gyda llunwyr polisi o Senedd y DU a Llywodraeth Cymru, yn ogystal ag academyddion blaenllaw ym meysydd defnyddio tystiolaeth...
digwyddiad yn y gorffennol
Beth sy’n Gweithio i Wella Cydnerthedd a Llesiant Cymunedol
25 Mai 2020
Ar 22 Chwefror, gwnaethom gynnal digwyddiad gyda chynrychiolwyr y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn ystyried sut y gall y Ganolfan helpu i ddarparu tystiolaeth i gefnogi...
digwyddiad yn y gorffennol
Goblygiadau Brexit i Gymru a Datganoli
25 Mai 2020
Pan fydd y DU yn ymadael â'r UE, bydd llawer o bwerau a chyfrifoldebau yn dychwelyd i Senedd y DU. Un mater sydd heb gael...