Cynhadledd Canolfannau What Works – Perfformiad economaidd lleol

Lleoliad Canolfan Addysgu Ôl-raddedig, Prifysgol Caerdydd
Dyddiad 10 Mehefin 2019

Daeth y gynhadledd hon ag arbenigwyr ynghyd o Ganolfannau What Works a sefydliadau eraill. Roedd cynulleidfa o lunwyr polisi a rhanddeiliaid o ledled Cymru’n trafod y ffordd orau o fynd i’r afael â’r heriau economaidd sy’n wynebu Cymru, gan gynnwys cynhyrchiant, twf cynhwysol ac anawsterau gweithredu strategaethau economaidd.

Mae’r digwyddiad yn rhan o rwydwaith ehangach o gynadleddau sy’n arddangos ymchwil flaengar gan Ganolfannau What Works a sefydliadau eraill, a sut gellir eu gweithredu ar draws gwledydd datganoledig Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae cyflwyniadau a roddwyd yn ystod y diwrnod i’w gweld i’r ochr ac isod.

Gallwch ddilyn adegau allweddol y diwrnod isod: