Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 41-50 o 52
Sylwebaeth 26 Mehefin 2018
Tlodi gwledig: achos Powys
Fel rhan o'n cyfres Tlodi Gwledig, mae Dr Greg Thomas (Cyngor Sir Powys) yn defnyddio Powys fel astudiaeth achos i ymchwilio i'r problemau sy'n ymwneud â...
Datganiadau i’r Wasg 21 Mehefin 2018
Adroddiad newydd yn cynnig cynllun ar gyfer comisiynau polisi yng Nghymru
Yn defnyddio syniadau arweinwyr comisiynau polisi blaenorol, ac ymchwil academaidd berthnasol
Sylwebaeth 18 Mehefin 2018
Llunio polisi yn seiliedig ar dystiolaeth: a yw brocera gwybodaeth yn gweithio?
Mae Sarah Quarmby yn cynnig cip y tu ôl i’r llenni yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru i weld sut mae eu gwaith o ddydd...
Sylwebaeth 18 Mehefin 2018
Sut gall atebion cymunedol gwella cludiant gwledig yng Nghymru
Blog gwadd gan Christine Boston, Cyfarwyddwraig Cymdeithas Cludiant Cymunedol Cymru
Datganiadau i’r Wasg 14 Mehefin 2018
Angen dileu rhwystrau i fanteisio ar gynlluniau GIG, medd adroddiad CPCC
Mae cyfyngiadau o ran adnoddau a chanfyddiadau ynglŷn â rôl staff yn cyfyngu ar effaith tair rhaglen
Sylwebaeth 12 Mehefin 2018
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a llesiant
Mair Bell yn sôn am y cynlluniau llesiant datblygol, a sut gall CPCC gefnogi BGCau
Erthyglau Newyddion 1 Mehefin 2018
CPCC yn cipio Gwobr Effaith ar Bolisi
Mae gwaith y rhagflaenydd i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn hyrwyddo cydweithio rhwng academyddion a Llywodraeth Cymru wedi derbyn gwobr arloesi gan Brifysgol Caerdydd. Mae’...
Erthyglau Newyddion 29 Mai 2018
Cyhoeddi rhaglen waith Llywodraeth Cymru newydd
Prif Weinidog Cymru wedi cymeradwyo ton newydd o aseiniadau i'r Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru