Newyddion a’r Cyfryngau

Hidlo cynnwys
Showing 9 to 16 of 17 results
Erthyglau Newyddion 27 Medi 2018
Arbenigwr iechyd CPCC yn trafod newidiadau iechyd gorllewin Cymru
Ymddangosodd Dr Paul Worthington ar BBC Wales Live
Datganiadau i’r Wasg 19 Gorffennaf 2018
Taro plant ddim yn fwy effeithiol na mathau eraill o ddisgyblu yn ôl adroddiad newydd
Adroddiad hefyd yn darganfod bod effaith negyddol smacio i'w weld yn gymharol fach
Datganiadau i’r Wasg 2 Gorffennaf 2018
Amlygu risgiau a chyfleoedd trethi datganoledig mewn adroddiad arbenigol newydd
Ni fydd modd syml o godi refeniw treth incwm gan ddefnyddio pwerau treth datganoledig newydd Cymru, yn ôl adroddiad newydd gan academyddion Prifysgol Caerdydd ar...
Datganiadau i’r Wasg 21 Mehefin 2018
Adroddiad newydd yn cynnig cynllun ar gyfer comisiynau polisi yng Nghymru
Yn defnyddio syniadau arweinwyr comisiynau polisi blaenorol, ac ymchwil academaidd berthnasol
Datganiadau i’r Wasg 14 Mehefin 2018
Angen dileu rhwystrau i fanteisio ar gynlluniau GIG, medd adroddiad CPCC
Mae cyfyngiadau o ran adnoddau a chanfyddiadau ynglŷn â rôl staff yn cyfyngu ar effaith tair rhaglen
Erthyglau Newyddion 1 Mehefin 2018
CPCC yn cipio Gwobr Effaith ar Bolisi
Mae gwaith y rhagflaenydd i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn hyrwyddo cydweithio rhwng academyddion a Llywodraeth Cymru wedi derbyn gwobr arloesi gan Brifysgol Caerdydd. Mae’...
Erthyglau Newyddion 29 Mai 2018
Cyhoeddi rhaglen waith Llywodraeth Cymru newydd
Prif Weinidog Cymru wedi cymeradwyo ton newydd o aseiniadau i'r Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Erthyglau Newyddion 18 Mai 2018
CPCC yn rhoi tystiolaeth ar ddyfodol gwaith i’r Senedd
Mae Mair Bell, Uwch Swyddog Ymchwil y Ganolfan, wedi rhoi tystiolaeth i ymchwiliad 'Dyfodol Sgiliau' Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau'r Cynulliad Cenedlaethol. Wrth ymddangos...