Yr Amgylchedd

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 23 results
Erthyglau Newyddion 25 Gorffennaf 2023
Bwyd am feddwl
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) wedi cyhoeddi ei hymateb i gwestiwn her cyntaf Grŵp Her Sero Net Cymru 2035, ‘Sut y gallai Cymru fwydo’...
Erthyglau Newyddion 27 Ebrill 2023
CPCC i gymorthwyo Grwp Herio Net Sero Cymru 2035
Bydd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cefnogi gwaith grŵp newydd, Cymru sero Net 2035, wrth ddefnyddio ymchwil ar sail tystiolaeth er mwyn darganfod sut gall...
Cyhoeddiadau 13 Ionawr 2023
Housing stock energy modelling: Towards a model for Wales
The combination of increasing global demand for energy and strict carbon emissions targets have made the decision-making process around acquiring and using energy complex. In...
Cyhoeddiadau 6 Rhagfyr 2022
Ymagweddau rhyngwladol at bontio teg
Comisiynwyd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) gan Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad o ddulliau rhyngwladol o drawsnewid cyfiawn er mwyn helpu i ddiffinio’r hyn...
Cyhoeddiadau 21 Medi 2022
Datgarboneiddio ac economi Cymru
Mae angen gofyn cwestiynau sylfaenol ac mae angen gwneud dewisiadau am ddyfodol cymdeithas ac economi Cymru. Er enghraifft, a ddylai Cymru hyrwyddo diwydiannau newydd, gwyrdd,...
Cyhoeddiadau 31 Awst 2022
Datblygu sgiliau ar gyfer pontio cyfiawn
Bydd y broses o bontio i ddefnyddio economi carbon isel yng Nghymru yn effeithio ar weithwyr a chymunedau, yn enwedig y rheini sydd â chysylltiadau â diwydiannau...
digwyddiad yn y gorffennol
Datgarboneiddio economi Cymru
24 Chwefror 2024
Sut bydd Cymru yn 2050 yn wahanol i Gymru heddiw? Yn sgîl addewid Llywodraeth Cymru i gael gwared ar allyriadau carbon erbyn 2050 a chanlyniad cynhadledd...
Sylwebaeth 26 Mai 2022
Integreiddio amcanion llesiant wrth gynllunio seilwaith hirdymor
Mae integreiddio amcanion llesiant i gynlluniau seilwaith hirdymor yn amod angenrheidiol ar gyfer sicrhau Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. O rymuso dinasyddion i wneud penderfyniadau sy'n effeithio...