Yr Amgylchedd

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 26 results
Sylwebaeth 10 Mehefin 2024
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Ceir a datblygiad sy’n seiliedig ar systemau trafnidiaeth
Mae llawer o dai newydd wedi’u lleoli mewn llefydd lle mae’n rhaid i chi fynd i’ch car bob tro rydych chi eisiau...
Sylwebaeth 7 Mehefin 2024
Llywio dyfodol ffermio: Sut y gall ffermwyr droi’n ‘Wyrdd’ os ydynt yn y ‘Coch?’
Yn dilyn Brexit a chyflwyno Polisi Amaethyddol Domestig y DU, mae’r sector ffermio yn y DU yn wynebu ansicrwydd sylweddol.  Mae’r blog hwn...
Erthyglau Newyddion 17 Ebrill 2024
Rwystrau a chyfleoedd i gyrraedd sero net
Mae papurau tystiolaeth terfynol Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ar gyfer Grŵp Herio Cymru Sero Net 2035 yn dangos bod Cymru y tu ôl i’w...
Erthyglau Newyddion 25 Gorffennaf 2023
Bwyd am feddwl
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) wedi cyhoeddi ei hymateb i gwestiwn her cyntaf Grŵp Her Sero Net Cymru 2035, ‘Sut y gallai Cymru fwydo’...
Erthyglau Newyddion 27 Ebrill 2023
CPCC i gymorthwyo Grwp Herio Net Sero Cymru 2035
Bydd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cefnogi gwaith grŵp newydd, Cymru sero Net 2035, wrth ddefnyddio ymchwil ar sail tystiolaeth er mwyn darganfod sut gall...
Cyhoeddiadau 13 Ionawr 2023
Housing stock energy modelling: Towards a model for Wales
The combination of increasing global demand for energy and strict carbon emissions targets have made the decision-making process around acquiring and using energy complex. In...
Cyhoeddiadau 6 Rhagfyr 2022
Ymagweddau rhyngwladol at bontio teg
Comisiynwyd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) gan Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad o ddulliau rhyngwladol o drawsnewid cyfiawn er mwyn helpu i ddiffinio’r hyn...
Cyhoeddiadau 21 Medi 2022
Datgarboneiddio ac economi Cymru
Mae angen gofyn cwestiynau sylfaenol ac mae angen gwneud dewisiadau am ddyfodol cymdeithas ac economi Cymru. Er enghraifft, a ddylai Cymru hyrwyddo diwydiannau newydd, gwyrdd,...