Yr Amgylchedd

Hidlo cynnwys
Showing 17 to 24 of 364 results
Cyhoeddiadau 7 Ionawr 2022
Raising the age of participation in education to 18
In England, the compulsory age of participation in education or training was raised to 17 in 2013 and then 18 in 2015. In Wales, Scotland, and Northern Ireland, the...
Cyhoeddiadau 7 Ionawr 2022
Codi oedran cyfranogi mewn addysg i 18
Yn Lloegr, codwyd oedran gorfodol cyfranogi mewn addysg neu hyfforddiant i 17 oed yn 2013 ac wedyn i 18 oed yn 2015. Yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon,...
Cyhoeddiadau 16 Rhagfyr 2021
Cefnogi System Dysgu Gydol Oes Cymru
Er mwyn helpu Llywodraeth Cymru i daro cydbwysedd rhwng amcanion cynhyrchiant ac amcanion cymdeithasol dysgu gydol oes, gofynnwyd i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru gynnal adolygiad...
Datganiadau i’r Wasg 16 Rhagfyr 2021
Dysgu gydol oes yw’r allwedd i ryddhau potensial llawn Cymru
Mae astudiaeth yn amlinellu argymhellion polisi ar gyfer Comisiwn newydd
Prosiectau
Modelu allyriadau carbon yng Nghymru
O ganlyniad i gyfuniad o alw byd-eang cynyddol am dargedau ynni ac allyriadau carbon llym, mae’r broses benderfynu o ran caffael a defnyddio ynni...
Prosiectau
Datgarboneiddio Cymru: Ynni, Diwydiannau, Tir
Yn sgîl addewid Llywodraeth Cymru i gael gwared ar allyriadau carbon erbyn 2050 a chanlyniad cynhadledd COP26 yn Glasgow, mae’n amlwg y bydd ymdrechion...
Prosiectau
Cynnal trefn dysgu gydol oes Cymru
Mae bwriad i sefydlu Comisiwn Addysg ac Ymchwil Drydyddol Cymru a rhoi Bil Addysg ac Ymchwil Drydyddol gerbron y Senedd yn rhan o’r ffordd...
Erthyglau Newyddion 16 Tachwedd 2021
Gwaith Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cael ei arddangos mewn adroddiad newydd gan Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (CPPC) yn cael ei chynnwys mewn adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol, mewn partneriaeth â SAGE Publishing. Mae’r...