Paratoi a Chyflwyno Polisïau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 312 results
Cyhoeddiadau 24 Chwefror 2021
Codi oedran cyfranogi mewn addysg i 18
Yn Lloegr, codwyd oedran gorfodol cyfranogi mewn addysg neu hyfforddiant i 17 oed yn 2013 ac wedyn i 18 oed yn 2015. Yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon,...
Cyhoeddiadau 22 Chwefror 2021
Gweithio o bell
Mae economi Cymru’n dioddef sioc ddybryd ddigynsail yn sgil pandemig y Coronafeirws. Un o ganlyniadau’r cyfnodau clo a’r cyfyngiadau iechyd cyhoeddus fu...
Erthyglau Newyddion 22 Chwefror 2021
Gwirfoddoli a lles yn ystod Covid-19: Galwad am dystiolaeth
A ydych wedi mesur neu gasglu data ar effaith gwirfoddoli yn ystod Covid-19 fel rhan o'ch gwaith ymchwil neu ymarfer? Mae gennym ddiddordeb yn yr...
Cyhoeddiadau 22 Chwefror 2021
Cyrhaeddiad addysg: Ymateb i bandemig y coronafeirws
Mae pandemig y coronafeirws wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau addysgol presennol ledled y byd. Amcangyfrifir y bydd blynyddoedd o gynnydd o ran gwella mynediad at addysg a’...
Sylwebaeth 17 Chwefror 2021
Gofal Cartref: y gwirionedd?
Persbectif personol gan Weithiwr a Rheolwr Gofal Cymdeithasol cofrestredig
Prosiectau
Adolygiad tlodi
Mae mynd i’r afael â thlodi wedi bod yn brif amcan polisi Llywodraeth Cymru yn gyson ac mae wedi cychwyn amrywiaeth o gynlluniau cysylltiedig ers...
Prosiectau
Codi oedran cyfranogi mewn addysg neu hyfforddiant i 18 oed yng Nghymru
Yn Lloegr, codwyd oedran gorfodol i gyfranogi mewn addysg neu hyfforddiant i 17 oed yn 2013 ac wedyn i 18 oed yn 2015. Yng Nghymru, yr Alban a Gogledd...
Prosiectau
Modelau gwahanol o ofal cartref
Gofal cartref yw gofal cymdeithasol a ddarperir yng nghartrefi pobl ac mae'n cynnwys amrywiaeth o gymorth fel help gyda thasgau bob dydd, gofal personol, a...