Defnyddio Tystiolaeth

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 335 results
Sylwebaeth 13 Gorffennaf 2021
Beth fyddwn i’n ei ddweud wrth y Beatles am unigrwydd
A dweud y gwir, dydw i ddim yn un o ffans mawr y Beatles. Ond yn rhyfedd ddigon, wrth ganu yn y gawod, un o'r...
Cyhoeddiadau 30 Mehefin 2021
Cydweithio a gweithredu polisi ar y lefel leol yng Nghymru
Gwerthusiad astudiaeth achos gyda grŵp ffermwyr yn y Gogledd
Sylwebaeth 30 Mehefin 2021
Dyfodol polisi ffermio Cymru
Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn datblygu cynigion polisi amaethyddol sydd â'r nod o gynorthwyo ffermwyr i fabwysiadu arferion ffermio cynaliadwy. Gellir gweld...
Sylwebaeth 23 Mehefin 2021
Pum mlynedd ers y refferendwm am adael Undeb Ewrop
Bum mlynedd yn ôl i heddiw, dewisodd pobl y deyrnas hon ymadael ag Undeb Ewrop, proses arweiniodd at ddechrau perthynas fasnach newydd â’r undeb o 1...
Prosiectau
Diwygio Cyfraith ac Arferion Etholiadol
Cafodd pŵer dros etholiadau ei ddatganoli i Gymru drwy Ddeddf Cymru 2017. Ers hynny, mae Gweinidogion Cymru wedi cychwyn ar raglen diwygio etholiadol sydd fwyaf...
Cyhoeddiadau 17 Mehefin 2021
Gwella’r defnydd o dystiolaeth mewn llywodraeth leol
Mae meithrin cysylltiadau rhwng y byd academaidd a llywodraeth leol wedi bod yn bryder ers cryn amser i'r rheini sydd â diddordeb mewn hyrwyddo arfer sy'n...
digwyddiad yn y gorffennol
Lleddfu unigedd yng Nghymru yn ystod y pandemig ac wedyn
29 Gorffennaf 2021
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnal rhaglen ymgysylltu digidol i ddod â’r prif fudd-ddalwyr sy’n ymwneud â pholisi unigedd a’r gwasanaethau cyhoeddus yng...
Prosiectau
Sesiynau briffio i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar lesiant
O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wneud asesiadau o lesiant bob pum mlynedd yn unol ag...