Pandemig Coronafeirws

Darllenwch ein gwaith ar adferiad economaidd a chymdeithasol posibl Cymru o'r pandemig.
Hidlo cynnwys
Showing 1 to 3 of 3 results
Sylwebaeth 20 Mai 2020
Pan fydd hyn ar ben: Codi’n ôl ar ôl Coronafeirws
Mae'n ddigon posibl mai 'Pan fydd hyn ar ben' yw un o'r ymadroddion a ddefnyddir fwyaf yn ystod y pandemig Coronafeirws.  Ond a ddaw i...
Sylwebaeth 30 Ebrill 2020
Unigrwydd yn ystod y Cyfyngiadau ar Symud
Cyn pandemig y Coronafeirws (COVID-19), roedd 16% o boblogaeth Cymru yn dweud eu bod yn unig, ac mae’n hysbys bod unigrwydd ac ynysu cymdeithasol yn...
Cyhoeddiadau 30 Ebrill 2020
Unigrwydd yn ystod y Cyfyngiadau ar Symud
Mae unigrwydd ac ynysu cymdeithasol yn rhai o’r prif heriau i les. Gan fod gwella lles yn parhau’n flaenoriaeth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus...