Pandemig Coronafeirws

Darllenwch ein gwaith ar adferiad economaidd a chymdeithasol posibl Cymru o'r pandemig.
Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 18 results
Erthyglau Newyddion 3 Rhagfyr 2020
CPCC yn ymuno ag Arsyllfa Polisi Cyhoeddus Rhyngwladol gwerth £2m
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (CPCC) yn rhan o fenter newydd o bwys a fydd yn dod ag ymchwilwyr a llunwyr polisi ynghyd i fynd...
Cyhoeddiadau 23 Tachwedd 2020
Ail-adeiladu yn well? Blaenoriaethau ar gyfer Ail-adeiladu ar ôl Pandemig Coronafeirws
Gyda brechlynnau effeithiol ar gyfer COVID-19 bellach yn realiti, mae’r meddwl nawr yn troi at y ffyrdd gorau i ymadfer o'r ergydion economaidd a...
Sylwebaeth 6 Tachwedd 2020
Adeiladu ar sylfeini cryf: ymateb gwirfoddolwyr i’r pandemig yng Nghymru
Mae Emma Taylor-Collins a Hannah Durrant o Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, a Rheolwr Helplu Cymru CGGC, Fiona Liddell, wedi mynd ati i edrych am batrwm...
Cyhoeddiadau 30 Medi 2020
Ymgynghoriad Cymru Ein Dyfodol: Dadansoddiad o’r ymatebion
Ym mis Mai 2020, gwahoddodd Llywodraeth Cymru y cyhoedd i anfon eu meddyliau am y camau sy’n angenrheidiol i gefnogi adferiad ac ailadeiladu wedi COVID-19....
Sylwebaeth 14 Awst 2020
Rôl Hanfodol Addysg Drydyddol
Mae addysg a hyfforddiant ôl-16 yn hanfodol ar gyfer y cyfleoedd unigol a'r twf economaidd gwyrdd sydd eu hangen ar Gymru os yw am wireddu...
Cyhoeddiadau 20 Gorffennaf 2020
Cynllunio ar gyfer adferiad ffyniannus, cyfartal a gwyrdd ar ôl pandemig Cofid 19
Mae’r papurau hyn yn ymwneud â negeseuon allweddol cyfres o gylchoedd trafod arbenigol wedi’u trefnu gan Brif Gyfreithiwr a Gweinidog Pontio Ewropeaidd Llywodraeth Cymru,...
Sylwebaeth 3 Gorffennaf 2020
Datganoli a phandemig y Coronafeirws yng Nghymru: gwneud pethau’n wahanol, gwneud pethau gyda’n gilydd?
Mewn trafodaeth yn y Senedd ym mis Mai, roedd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, ac Arweinydd Plaid Brexit Cymru, Mark Reckless, yn gytûn bod...
Sylwebaeth 1 Gorffennaf 2020
Sut byddwn ni’n cyllido gofal cymdeithasol?
Mae pandemig y Coronafeirws wedi dangos, yn fwy nag erioed, bwysigrwydd cyllido gofal cymdeithasol. Mae awdurdodau lleol yn poeni am eu gallu i gyflawni eu...