Pandemig Coronafeirws

Darllenwch ein gwaith ar adferiad economaidd a chymdeithasol posibl Cymru o'r pandemig.
Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 21 results
Cyhoeddiadau 22 Chwefror 2021
Cyrhaeddiad addysg: Ymateb i bandemig y coronafeirws
Mae pandemig y coronafeirws wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau addysgol presennol ledled y byd. Amcangyfrifir y bydd blynyddoedd o gynnydd o ran gwella mynediad at addysg a’...
Prosiectau
Cyrhaeddiad addysg: Ymateb i bandemig y coronafeirws
Mae pandemig y coronafeirws wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau addysgol presennol ledled y byd. Mae modelu effaith cau ysgolion yn Lloegr yn awgrymu y gallai gwerth deng...
Erthyglau Newyddion 3 Rhagfyr 2020
CPCC yn ymuno ag Arsyllfa Polisi Cyhoeddus Rhyngwladol gwerth £2m
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (CPCC) yn rhan o fenter newydd o bwys a fydd yn dod ag ymchwilwyr a llunwyr polisi ynghyd i fynd...
Cyhoeddiadau 23 Tachwedd 2020
Ail-adeiladu yn well? Blaenoriaethau ar gyfer Ail-adeiladu ar ôl Pandemig Coronafeirws
Mae'r papurau hyn yn cyflwyno canfyddiadau chwe sesiwn friffio a ysgrifennwyd i lywio a herio meddwl cynnar Llywodraeth Cymru am adferiad o'r pandemig.
Sylwebaeth 6 Tachwedd 2020
Adeiladu ar sylfeini cryf: ymateb gwirfoddolwyr i’r pandemig yng Nghymru
Mae Emma Taylor-Collins a Hannah Durrant o Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, a Rheolwr Helplu Cymru CGGC, Fiona Liddell, wedi mynd ati i edrych am batrwm...
Cyhoeddiadau 30 Medi 2020
Ymgynghoriad Cymru Ein Dyfodol: Dadansoddiad o’r ymatebion
Ym mis Mai 2020, gwahoddodd Llywodraeth Cymru y cyhoedd i anfon eu meddyliau am y camau sy’n angenrheidiol i gefnogi adferiad ac ailadeiladu wedi COVID-19....
Sylwebaeth 14 Awst 2020
Rôl Hanfodol Addysg Drydyddol
Mae addysg a hyfforddiant ôl-16 yn hanfodol ar gyfer y cyfleoedd unigol a'r twf economaidd gwyrdd sydd eu hangen ar Gymru os yw am wireddu...