Pandemig Coronafeirws

Darllenwch ein gwaith ar adferiad economaidd a chymdeithasol posibl Cymru o'r pandemig.
Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 24 results
Sylwebaeth 13 Gorffennaf 2021
Beth fyddwn i’n ei ddweud wrth y Beatles am unigrwydd
A dweud y gwir, dydw i ddim yn un o ffans mawr y Beatles. Ond yn rhyfedd ddigon, wrth ganu yn y gawod, un o'r...
digwyddiad yn y gorffennol
Lleddfu unigedd yng Nghymru yn ystod y pandemig ac wedyn
29 Gorffennaf 2021
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnal rhaglen ymgysylltu digidol i ddod â’r prif fudd-ddalwyr sy’n ymwneud â pholisi unigedd a’r gwasanaethau cyhoeddus yng...
Cyhoeddiadau 7 Mehefin 2021
Gwirfoddoli a llesiant yn ystod y pandemig Coronafeirws
Mae gwirfoddoli wedi chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gefnogi cymunedau yn ystod y pandemig. Gwelwyd cynnydd cyflym yn y diddordeb mewn gwirfoddoli yn...
Cyhoeddiadau 22 Chwefror 2021
Cyrhaeddiad addysg: Ymateb i bandemig y coronafeirws
Mae pandemig y coronafeirws wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau addysgol presennol ledled y byd. Amcangyfrifir y bydd blynyddoedd o gynnydd o ran gwella mynediad at addysg a’...
Prosiectau
Cyrhaeddiad addysg: Ymateb i bandemig y coronafeirws
Mae pandemig y coronafeirws wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau addysgol presennol ledled y byd. Mae modelu effaith cau ysgolion yn Lloegr yn awgrymu y gallai gwerth deng...
Erthyglau Newyddion 3 Rhagfyr 2020
CPCC yn ymuno ag Arsyllfa Polisi Cyhoeddus Rhyngwladol gwerth £2m
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (CPCC) yn rhan o fenter newydd o bwys a fydd yn dod ag ymchwilwyr a llunwyr polisi ynghyd i fynd...
Cyhoeddiadau 23 Tachwedd 2020
Ail-adeiladu yn well? Blaenoriaethau ar gyfer Ail-adeiladu ar ôl Pandemig Coronafeirws
Mae'r papurau hyn yn cyflwyno canfyddiadau chwe sesiwn friffio a ysgrifennwyd i lywio a herio meddwl cynnar Llywodraeth Cymru am adferiad o'r pandemig.