Pandemig Coronafeirws

Darllenwch ein gwaith ar adferiad economaidd a chymdeithasol posibl Cymru o'r pandemig.
Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 26 results
Sylwebaeth 2 Medi 2021
Pandemig o’r enw unigrwydd
Pan ofynnwyd i mi fynychu'r digwyddiad ar 'Fynd i'r afael ag unigrwydd yng Nghymru trwy'r pandemig a thu hwnt' fel cynrychiolydd ar gyfer fy sefydliad (...
Sylwebaeth 18 Awst 2021
Gwirfoddoli a llesiant yn y pandemig: Dysgu o ymarfer
bwyslais ar y rheini a gafodd eu helpu neu ar lesiant cymunedol. Ac eto fe wyddom fod elusennau, cyllidwyr a gwasanaethau cyhoeddus wedi bod yn...
Sylwebaeth 13 Gorffennaf 2021
Beth fyddwn i’n ei ddweud wrth y Beatles am unigrwydd
A dweud y gwir, dydw i ddim yn un o ffans mawr y Beatles. Ond yn rhyfedd ddigon, wrth ganu yn y gawod, un o'r...
digwyddiad yn y gorffennol
Lleddfu unigedd yng Nghymru yn ystod y pandemig ac wedyn
28 Mai 2022
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnal rhaglen ymgysylltu digidol i ddod â’r prif fudd-ddalwyr sy’n ymwneud â pholisi unigedd a’r gwasanaethau cyhoeddus yng...
Cyhoeddiadau 7 Mehefin 2021
Gwirfoddoli a llesiant yn ystod y pandemig Coronafeirws
Mae gwirfoddoli wedi chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gefnogi cymunedau yn ystod y pandemig. Gwelwyd cynnydd cyflym yn y diddordeb mewn gwirfoddoli yn...
Cyhoeddiadau 22 Chwefror 2021
Cyrhaeddiad addysg: Ymateb i bandemig y coronafeirws
Mae pandemig y coronafeirws wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau addysgol presennol ledled y byd. Amcangyfrifir y bydd blynyddoedd o gynnydd o ran gwella mynediad at addysg a’...
Prosiectau
Cyrhaeddiad addysg: Ymateb i bandemig y coronafeirws
Mae pandemig y coronafeirws wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau addysgol presennol ledled y byd. Mae modelu effaith cau ysgolion yn Lloegr yn awgrymu y gallai gwerth deng...