Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 319 results
Sylwebaeth 29 Ebrill 2021
Interniaethau PhD – Dysgu trwy wneud
Ym mis Ionawr 2021, croesawodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ddau fyfyriwr doethurol ar interniaethau tri mis a ariannwyd gan ESRC. Bu Aimee Morse o Brifysgol Swydd...
Sylwebaeth 14 Ebrill 2021
Haws dweud na gwneud
Sut y gall llywodraethau datganoledig gyflawni polisïau unigryw?
Sylwebaeth 7 Ebrill 2021
Newid yn yr Hinsawdd Cyflawni’r Trawsnewid yng Nghymru
Mae datblygiadau diweddar yn rhoi rhesymau i fod yn uchelgeisiol am yr hyn y gall Cymru ei wneud i fynd i'r afael â newid yn yr...
Sylwebaeth 17 Mawrth 2021
Gwreiddio hanes, hunaniaeth a diwylliant pobl Ddu a lleiafrifoedd ethnig ym myd addysg yng Nghymru
“Hanes pobl ddu yw hanes Cymru, a hanes Cymru yw hanes pobl ddu” Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru ( Hydref 2020 )   Mae'r Cwricwlwm newydd i Gymru 2022...
Cyhoeddiadau 15 Mawrth 2021
Gwella cydraddoldeb hiliol yng Nghymru
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyhoeddi Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol a luniwyd i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau hiliol ac ethnig strwythurol yng Nghymru....
Cyhoeddiadau 10 Mawrth 2021
Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl: Newid y prawf modd
Yn 2019 yng Nghymru roedd 22% o’r boblogaeth yn anabl, gyda disgwyl i’r boblogaeth anabl gynyddu’n sylweddol erbyn 2035. Grantiau seiliedig ar brawf modd yw...
Cyhoeddiadau 9 Mawrth 2021
Papur briffio tystiolaeth CPCC
Mae'r adroddiadau hyn yn crynhoi rhai o'r prif feysydd polisi, heriau a chyfleoedd yr ydym wedi'u harchwilio yn ystod y blynyddoedd diwethaf.