Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 243 results
Sylwebaeth 30 Mawrth 2020
Beth ydym ni, ac nad ydym ni’n ei wybod am heneiddio’n well yng Nghymru
Yn ddiweddar gwahoddodd y Ganolfan Dr Anna Dixon, Prif Weithredwr What Works Centre for Ageing Better, i ymweld â ni a chyfnewid gwybodaeth ar heneiddio'n well...
Sylwebaeth 25 Mawrth 2020
Gweithio at gyflawni economi wydn
Mewn cyfnod o ansicrwydd economaidd mae'r sylw'n aml yn troi at wydnwch economïau yn wyneb sioc a dirywiad. Wrth i ni fynd i'r afael â...
Cyhoeddiadau 20 Mawrth 2020
Cryfhau Gwydnwch Economaidd
Yn wyneb yr ansicrwydd economaidd, mae llunwyr polisi yn awyddus i wybod sut i gryfhau gwydnwch yr economi. Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar ba...
Prosiectau
Datblygu gweithredu ar draws rhwydwaith ‘What Works’
Gan adeiladu ar ein gwaith i gynyddu effaith rhwydwaith 'What Works' ledled y DU, mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wedi cael cyllid gan yr ESRC...
Cyhoeddiadau 10 Mawrth 2020
Cynyddu effaith y rhwydwaith What Works ledled y DU
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r hyn a ddysgwyd yn sgil prosiect Cronfa Strategol yr ESRC o dan arweiniad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru mewn...
Sylwebaeth 10 Mawrth 2020
Ehangu cyrhaeddiad rhwydwaith ‘What Works’
Rydym yn rhan o rwydwaith What Works yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. Dyma grŵp o 13 (mae’n cynyddu) o ganolfannau sy’n anelu at...
Cyhoeddiadau 3 Mawrth 2020
Dulliau rhyngwladol o reoli darpariaeth lleoliadau i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau adolygiad o'r dystiolaeth ryngwladol am ddulliau rheoli darpariaeth lleoliadau i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, gan nodi...