Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 312 results
Cyhoeddiadau 24 Chwefror 2021
Codi oedran cyfranogi mewn addysg i 18
Yn Lloegr, codwyd oedran gorfodol cyfranogi mewn addysg neu hyfforddiant i 17 oed yn 2013 ac wedyn i 18 oed yn 2015. Yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon,...
Cyhoeddiadau 22 Chwefror 2021
Gweithio o bell
Mae economi Cymru’n dioddef sioc ddybryd ddigynsail yn sgil pandemig y Coronafeirws. Un o ganlyniadau’r cyfnodau clo a’r cyfyngiadau iechyd cyhoeddus fu...
Erthyglau Newyddion 22 Chwefror 2021
Gwirfoddoli a lles yn ystod Covid-19: Galwad am dystiolaeth
A ydych wedi mesur neu gasglu data ar effaith gwirfoddoli yn ystod Covid-19 fel rhan o'ch gwaith ymchwil neu ymarfer? Mae gennym ddiddordeb yn yr...
Cyhoeddiadau 22 Chwefror 2021
Cyrhaeddiad addysg: Ymateb i bandemig y coronafeirws
Mae pandemig y coronafeirws wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau addysgol presennol ledled y byd. Amcangyfrifir y bydd blynyddoedd o gynnydd o ran gwella mynediad at addysg a’...
Sylwebaeth 17 Chwefror 2021
Gofal Cartref: y gwirionedd?
Persbectif personol gan Weithiwr a Rheolwr Gofal Cymdeithasol cofrestredig
Prosiectau
Plant sy’n derbyn gofal: Sut mae arfer yn ysgogi amrywiad mewn cyfraddau ledled Cymru
Mae'r cynnydd sylweddol a pharhaus yng nghyfradd y plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru wedi bod yn ffynhonnell o bryder ym maes polisi ers...
Prosiectau
Cyrhaeddiad addysg: Ymateb i bandemig y coronafeirws
Mae pandemig y coronafeirws wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau addysgol presennol ledled y byd. Mae modelu effaith cau ysgolion yn Lloegr yn awgrymu y gallai gwerth deng...
Prosiectau
Goblygiadau’r cyfnod pontio o’r Ewrop i sectorau economaidd allweddol
Yr Undeb Ewropeaidd yw'r partner masnachu rhyngwladol mwyaf gwerthfawr yn economaidd ar gyfer Cymru a'r DU, gan gyfrif am 43% a 52% o gyfanswm allforion a mewnforion...