Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Hidlo cynnwys
Showing 25 to 32 of 250 results
Datganiadau i’r Wasg 14 Ionawr 2020
Gallai datganoli nawdd cymdeithasol i Gymru fod yn fuddiol ond daw hefyd heriau sylweddol yn sgil hyn
Gallai datganoli’r weinyddiaeth nawdd cymdeithasol i Gymru gynnig manteision ariannol a gwella canlyniadau i hawlwyr, ond byddai’n broses gymhleth a hir a byddai...
Prosiectau
Sut i annog gyrwyr i gadw at 20mya yn gyson â diogelwch ar y ffyrdd
Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylid gosod terfyn cyflymder diofyn o 20 mya ar gyfer pob ardal breswyl yng Nghymru. Gellir caniatáu terfynau cyflymder...
Sylwebaeth 17 Rhagfyr 2019
2019 – Adolygiad
Wrth i flwyddyn gythryblus arall dynnu tua'i therfyn, rydym ni wedi bod yn edrych yn ôl ar rai o gyflawniadau allweddol Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru...
Sylwebaeth 16 Rhagfyr 2019
Pam ‘Trawsnewid Cyfiawn’? Datgarboneiddio a chyfiawnder economaidd
Mae ymrwymiadau i gymdeithas garbon net-sero yn codi cwestiynau ynghylch pwy allai ysgwyddo cost hyn, a phwy allai fod ar eu hennill. Yn y blog...
Sylwebaeth 5 Rhagfyr 2019
5 peth y dysgom ni am gaffael
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wedi bod yn ystyried yr achos dros agwedd fwy strategol at gaffael cyhoeddus ers yn agos i ddwy flynedd. Ym...
Sylwebaeth 29 Tachwedd 2019
Hyrwyddo Cysylltiadau Ystyrlon rhwng Tystiolaeth ac Ymarfer
Yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCCP) rydym ni’n barhaus yn adfyfyrio ar ein rôl fel ‘corff brocera gwybodaeth’. Rydym ni’n gweld ‘brocera...
Prosiectau
Gweinyddu nawdd cymdeithasol yng Nghymru
Ar hyn o bryd yng Nghymru, cyfrifoldeb Llywodraeth y DG yw nawdd cymdeithasol, ac eithrio rhai budd-daliadau. Ers datganoli nawdd cymdeithasol yn yr Alban (2018) mae...
Sylwebaeth 26 Tachwedd 2019
Beth sy’n gweithio ar gyfer sicrhau defnydd o dystiolaeth?
Un o brif swyddogaethau EIF yw sicrhau bod tystiolaeth ar ymyrraeth gynnar yn cael ei defnyddio mewn polisi, penderfyniadau ac arferion. Mae Jo Casebourne a...