Briffiau Polisi

Dyluniwyd ein sesiynau briffio polisi i fod yn ddarlleniadau cyflym 10 munud sy’n rhoi trosolwg i chi o’r prif adroddiad, a’r llwybrau posibl i newidiadau polisi y gellid eu gweithredu.

Isod mae’r rhestr o gyhoeddiadau sy’n cynnwys briffio polisi.

Showing 17 to 17 of 17 results
Cyhoeddiadau 15 Gorffennaf 2020
20 yw’r terfyn – Sut mae annog gostyngiadau cyflymder
Mae’r terfyn cyflymder rhagosodedig o 20mya ar ffyrdd preswyl yng Nghymru yn rhan o gyfres o fesurau i hybu cymunedau ‘hawdd byw ynddynt’. Mae...