CPCC yn rhoi tystiolaeth ar ddyfodol gwaith i’r Senedd

Mae Mair Bell, Uwch Swyddog Ymchwil y Ganolfan, wedi rhoi tystiolaeth i ymchwiliad ‘Dyfodol Sgiliau’ Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau’r Cynulliad Cenedlaethol.

Wrth ymddangos fel rhan o banel arbenigwyr ac ymrarferwyr, defnyddiodd Mair canfyddiadau ein prosiect Dyfodol Gwaith yng Nghymru i ateb cwestiynau ar sut mae’r byd gwaith yn newid a sut i ymateb i effeithiau awtomataeth.

Gellir wylio’r holl sesiwn tystiolaeth drwy glicio yma.