Yr Athro Terry Marsden

Teitl swydd Athro Polisi a Chynllunio Amgylcheddol, ac yn Gyfarwyddwr ar Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy y Brifysgol
Sefydliad Prifysgol Caerdydd