Dr Helen Hodges

Teitl swydd Swyddog Ymchwil
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Ebost cyswllt helen.hodges@wcpp.org.uk

Mae Helen yn Swyddog Ymchwil yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ac mae ei gwaith yn rhan o raglenni gwaith Llywodraeth Cymru a’r Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae hi wedi cwblhau traethawd ymchwil PhD mewn Troseddeg ym Mhrifysgol Abertawe, ar ôl gwneud gwaith dadansoddol mewn nifer o sefydliadau yn y sector cyhoeddus. Mae’n arbenigo’n benodol mewn dadansoddi data gweinyddol.

Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys: Cyfiawnder ieuenctid, anghydraddoldeb cymdeithasol, dadansoddi data eilaidd a chymhwyso dulliau gweithredu Bayesaidd.

https://orcid.org/0000-0001-7118-4490

Tagiau