Natalie Ross

Teitl swydd Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Ebost cyswllt natalie.ross@wcpp.org.uk
Rhif ffôn 02920875204

Mae Natalie yn gyfrifol am weithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys dylunio a chynnal a chadw gwefannau, llunio deunyddiau cyhoeddusrwydd, y cyfryngau cymdeithasol, hyrwyddo a threfnu digwyddiadau, hyrwyddo ymchwil a chyswllt â’r cyfryngau.

Mae wedi gweithio fel Swyddog Cyfathrebu a Gweinyddu i’r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru, ac fel Swyddog Cyfathrebu i Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru.

Mae ganddi Ddiploma Ôl-raddedig mewn Cyhoeddi o Brifysgol Edinburgh Napier, yn ogystal â gradd meistr mewn Newyddiaduriaeth o Brifysgol Caerdydd a BA (Anrh) mewn Saesneg o Brifysgol Chichester.

Tagiau