Cydymaith Ymchwil

Dyddiad cau 23 Gorffennaf 2020
Cyflog £27,511 - £31,866 y fleyddyn (Gradd 5)
Lleoliad Swyddfa CPCC, 10/12 Plas yr Amgueddfa, Caerdydd

Mae’r swydd hon yn cynnig cyfle unigryw i fyfyriwr graddedig rhagorol gael profiad uniongyrchol o ymchwil sy’n berthnasol i bolisi, gan gydweithio’n agos ag academyddion blaenllaw, uwch lunwyr polisi a gwasanaethau cyhoeddus. Mae’n darparu sylfaen ardderchog ar gyfer symud ymlaen i ymchwil academaidd yn y dyfodol neu yrfa mewn seiat ddoethion, yn y llywodraeth neu yn y sector gwirfoddol.

Byddwch yn gweithio gyda thimau’r Ganolfan sy’n gwneud gwaith ymchwil yn uniongyrchol i weinidogion Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a’r gwasanaeth iechyd. Byddwch chi’n elwa o fentora gan staff uwch, ac yn cael cyfleoedd i fod yn rhan o leoliadau gwaith mewn amrywiaeth o sefydliadau perthnasol.

Prif ddyletswyddau

  • Gwneud gwaith ymchwil i ymdrin ag anghenion tystiolaeth gweinidogion llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus trwy gynnal adolygiadau llenyddiaeth, prosiectau cynllunio, canfod a chomisiynu arbenigwyr, a drafftio/golygu adroddiadau.
  • Cyfrannu at waith y tîm ymchwil gyda chyfleoedd i ysgrifennu erthyglau mewn cyfnodolion/papurau cynhadledd.
  • Dadansoddi a chyfleu syniadau a chysyniadau cymhleth gan ddefnyddio dulliau priodol.
  • Cyfathrebu ymchwil y Ganolfan drwy adroddiadau polisi, seminarau, cylchlythyrau, blogiau a chyfryngau cymdeithasol.
  • Helpu i drefnu digwyddiadau gan gynnwys seminarau, gweithdai a briffiadau ar gyfer gweinidogion ac arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus.
  • Ymgysylltu’n rhagweithiol ag amrywiaeth o weithgareddau datblygiad personol a phroffesiynol a fydd yn gwella perfformiad yn y rôl, gan gynnwys y rhai yn Rhaglen Ymchwilwyr Caerdydd.
  • Cadw ‘Cofnod Dysgu’ i hwyluso myfyrio beirniadol ar y profiad o weithio yn y Ganolfan a chynhyrchu blog i gasglu’r sylwadau hyn.
  • Cymryd rhan yng ngweinyddiaeth a gweithgareddau’r Ganolfan er mwyn hyrwyddo’n gwaith ar draws y Brifysgol a’r tu hwnt.
  • Unrhyw ddyletswyddau eraill sydd heb eu cynnwys uchod, ond sy’n cyd-fynd â’r rôl.

Mae’r swydd yn benodiad blwyddyn llawn amser o 1 Medi 2020

Cyflog:

£27,511 – £31,866 y fleyddyn (Gradd 5)

Am wybodaeth bellach a thrafodaeth anffurfiol, cysylltwch â’r Athro James Downe yn: James.Downe@wcpp.org.uk

Am ddisgrifiad swydd ac i ymgeisio, cliciwch yma.

 

Darllenwch fwy am yr hyn y mae’r rôl hon yn ei olygu trwy ddarllen ein blog: A all Prentisiaethau Ymchwil agor y drws i yrfa ym maes polisi?

Tagiau