Sicrhau bod prifysgolion yn gwneud y cyfraniad dinesig mwyaf posibl

Statws prosiect Cwblhawyd

Edrychodd y prosiect hwn ar opsiynau polisi posibl er mwyn annog prifysgolion Cymru i flaenoriaethu a chynyddu eu cyfraniadau dinesig at les cymdeithasol ac economaidd cymunedau Cymru. Fe wnaeth yr adroddiad, sydd i’w weld yma, adolygu’r ymagweddau at genadaethau dinesig yn rhyngwladol, yn ogystal â’r goblygiadau i Gymru yng ngoleuni’r cyd-destun polisi domestig.