Arbenigwr iechyd CPCC yn trafod newidiadau iechyd gorllewin Cymru

Bu trafodaeth ar newidiadau arfaethedig i ysbytai gorllewin Cymru gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda ar bennod BBC Wales Live yr wythnos hon, gan gynnwys arbenigwr iechyd CPCC Dr Paul Worthington.

Rhannodd Paul ei ymateb i’r cynlluniau, sy’n cynnwys tynnu gofal brys 24-awr oddi wrth ysbytai Glangwili a Llwynhelyg, yn ogystal ag amlinelli tair prif her i GIG Cymru.

Gwyliwch y drafodaeth lawn gyda’r AC Geidwadol Angela Burns isod.