Gwella Prosesau Asesu Effaith

Statws prosiect Cwblhawyd

Y farn sinigaidd ar asesu effaith yw ei fod yn rhesymoli penderfyniadau polisi sydd eisoes wedi cael eu gwneud. Ond, pan wneir hyn yn effeithiol, gall helpu i lywio polisi a chefnogi dulliau effeithiol o graffu ar y penderfyniadau a wnaed yn ystod y broses honno.

Gofynnodd y Prif Weinidog i ni adolygu prosesau asesu effaith presennol Llywodraeth Cymru ac argymell sut y gellid eu gwella.

Cliciwch yma i weld sesiwn dystiolaeth y Senedd.