Addysg a Sgiliau

Hidlo cynnwys
Showing 33 to 40 of 364 results
Sylwebaeth 18 Awst 2021
Gwirfoddoli a llesiant yn y pandemig: Dysgu o ymarfer
bwyslais ar y rheini a gafodd eu helpu neu ar lesiant cymunedol. Ac eto fe wyddom fod elusennau, cyllidwyr a gwasanaethau cyhoeddus wedi bod yn...
Sylwebaeth 4 Awst 2021
Pam mynd yn ôl i’r swyddfa?
Heb os, mae pandemig y coronafeirws wedi ysgogi un o'r trawsnewidiadau cyflymaf ym mywydau gwaith llawer o bobl ers degawdau. Mae data'r DU yn awgrymu,...
Sylwebaeth 13 Gorffennaf 2021
Beth fyddwn i’n ei ddweud wrth y Beatles am unigrwydd
A dweud y gwir, dydw i ddim yn un o ffans mawr y Beatles. Ond yn rhyfedd ddigon, wrth ganu yn y gawod, un o'r...
Cyhoeddiadau 30 Mehefin 2021
Cydweithio a gweithredu polisi ar y lefel leol yng Nghymru
Gwerthusiad astudiaeth achos gyda grŵp ffermwyr yn y Gogledd
Sylwebaeth 30 Mehefin 2021
Dyfodol polisi ffermio Cymru
Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn datblygu cynigion polisi amaethyddol sydd â'r nod o gynorthwyo ffermwyr i fabwysiadu arferion ffermio cynaliadwy. Gellir gweld...
Sylwebaeth 23 Mehefin 2021
Pum mlynedd ers y refferendwm am adael Undeb Ewrop
Bum mlynedd yn ôl i heddiw, dewisodd pobl y deyrnas hon ymadael ag Undeb Ewrop, proses arweiniodd at ddechrau perthynas fasnach newydd â’r undeb o 1...
Prosiectau
Diwygio Cyfraith ac Arferion Etholiadol
Cafodd pŵer dros etholiadau ei ddatganoli i Gymru drwy Ddeddf Cymru 2017. Ers hynny, mae Gweinidogion Cymru wedi cychwyn ar raglen diwygio etholiadol sydd fwyaf...
Cyhoeddiadau 17 Mehefin 2021
Gwella’r defnydd o dystiolaeth mewn llywodraeth leol
Mae meithrin cysylltiadau rhwng y byd academaidd a llywodraeth leol wedi bod yn bryder ers cryn amser i'r rheini sydd â diddordeb mewn hyrwyddo arfer sy'n...