Mair Bell

Teitl swydd Uwch Swyddog Ymchwil
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Ebost cyswllt mair.bell@wcpp.org.uk

Ymunodd Mair â Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru pan oedd yn Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru ym mis Ionawr 2017. Arweiniodd ein haseiniad ar Waith y Prif Weinidog yn y Dyfodol, ac ers hynny, mae wedi gwneud gwaith ymchwil newydd i oblygiadau Brexit i bolisi Cymru ar bysgodfeydd. Mae meysydd eraill o ddiddordeb a chyfranogiad yn cynnwys iechyd, newid ymddygiad, cyflogaeth a pholisi treth, yn ogystal â chynaliadwyedd, gwydnwch a llesiant. Mae’n ymwneud â’n gwaith ymchwil i Weinidogion a gwasanaethau cyhoeddus.

Mae gan Mair radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Ieithoedd Modern, yn ogystal ag MBA. Mae wedi gweithio i Gyngor Ewrop, Bloomberg a’r BBC. Yn fwyaf diweddar, treuliodd bedair blynedd fel uwch ymgynghorydd yn Wavehill, sef cwmni ymchwil gymdeithasol ac economaidd, lle arweiniodd brosiectau ymchwil a gwerthuso ar gyfer sefydliadau cyhoeddus a sefydliadau trydydd sector, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Prince’s Trust a’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd. Mae ei phrofiad ymchwil yn cwmpasu amrywiaeth eang o sectorau, gan gynnwys addysg a sgiliau; mentergarwch a swyddi; datblygu gwledig ac economaidd; gweithgynhyrchu a’r diwydiannau creadigol; yr amgylchedd, diwylliant a threftadaeth.

A hithau’n siaradwr Cymraeg rhugl, ymhlith ieithoedd eraill, mae Mair yn treulio ei phenwythnosau yn Aberteifi ac yn mwynhau bod yn yr awyr agored, ar feic os oes modd.