Dr Andrew Connell

Teitl swydd Cydymaith Ymchwil
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Ebost cyswllt andrew.connell@wcpp.org.uk

Mae Andrew yn gweithio’n bennaf ar raglen ymchwil Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, lle mae’n dal i ymddiddori yng nghwmpas pwerau polisi yng Nghymru (ac mewn llywodraethau datganoledig a gwledydd bach yn fwy cyffredinol) a’r defnydd ohonynt. Mae hefyd yn cyfrannu at ein gwaith mewn perthynas â Llywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus, drwy ddefnyddio’n benodol ei gefndir mewn polisi tai a digartrefedd.

Ymunodd Andrew â’n rhagflaenydd, y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru, ym mis Tachwedd 2015, gan weithio ar brosiect a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol yn ystyried y pwerau a’r ysgogiadau polisi a oedd ar gael i Lywodraeth Cymru. Cafodd y prosiect hwn ei strwythuro o gwmpas dwy astudiaeth achos yn ymwneud â digwyddiadau diweddar ym maes polisi Cymru – diwygio deddfwriaeth digartrefedd yn Neddf Tai (Cymru) 2014 ac ymdrechion i gyflwyno isafbris uned ar gyfer alcohol yn ystod Cynulliad 2011-2016 – ac mae allbynnau’r prosiect bellach yn cael eu cwblhau (Chwefror 2018). Cyn ymuno â’r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru, roedd Andrew yn addysgu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol Caerefrog.

Mae Andrew yn gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’n astudio ar gyfer Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar hyn o bryd.

Cymwysterau ac aelodaeth broffesiynol

PhD mewn Astudiaethau Ewropeaidd (Gwleidyddiaeth), Prifysgol Caerdydd

MSc mewn Gwleidyddiaeth a Gweinyddu, Birkbeck, Prifysgol Llundain

BA (Anrh) yn y Gyfraith, Prifysgol Caergrawnt

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu ym maes Addysg Uwch, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Tystysgrif Uwch mewn Cymraeg Ail Iaith: Defnyddio’r Gymraeg

Cymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

Aelod, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Tagiau