Brexit, Mewnfudo a Chymru: Flog yr Athro Jonathan Portes

Mae’r Athro Jonathan Portes (Coleg y Brenin, Llundain) yn trafod goblygiadau Brexit i fewnfudo a beth fydd hyn yn ei olygu i Gymru.

Cafodd y fideo hwn ei recordio ar gyfer ein digwyddiad – “What about Wales? The Implications of Brexit for Wales”, a gynhaliwyd yn Llundain ddydd Mawrth, 20 Mawrth 2018.