Tai

Hidlo cynnwys
Showing 201 to 208 of 243 results
Cyhoeddiadau 1 Gorffennaf 2016
Driving Public Service Transformation and Innovation through the Invest to Save Fund
This report by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) provides advice on how the Welsh Government could use its Invest to Save Fund more...
Cyhoeddiadau 27 Mehefin 2016
Polisi Bwyd fel Polisi Cyhoeddus
Mae'r adroddiad hwn yn ystyried a oedd strategaeth fwyd Llywodraeth Cymru yn ddigon cynhwysfawr a chyfredol
Cyhoeddiadau 8 Mehefin 2016
Increasing the Role of Social Business Models in the Health and Social Care in Wales
This report by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) reviews the evidence on ways of increasing the role which Social Business Models (SBMs) can...
Cyhoeddiadau 27 Mai 2016
De-escalating Interventions for Troubled Adolescents
This report by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) provides advice on the potential to de-escalate interventions in the lives of troubled adolescents. To...
Cyhoeddiadau 4 Ebrill 2016
Increasing the Use of School Facilities
The Public Policy Institute for Wales (PPIW) worked with Professor Alan Dyson and Dr Kirstin Kerr (University of Manchester) to analyse the international evidence about...
Cyhoeddiadau 1 Ebrill 2016
Gwella Prosesau Asesu Effaith
Ystyried yr hyn y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud i wella'i broses asesu effaith
Prosiectau
Gwella Prosesau Asesu Effaith
Y farn sinigaidd ar asesu effaith yw ei fod yn rhesymoli penderfyniadau polisi sydd eisoes wedi cael eu gwneud. Ond, pan wneir hyn yn effeithiol,...
Sylwebaeth 24 Mawrth 2016
Why We Need Evidence on Poverty
Poverty is a long-standing and apparently intractable problem in Wales. Around 23% of population, some 700,000 people, live on household incomes of less than 60% of the median....