Yr Athro Joyce Liddle

Teitl swydd Athro Arweinyddiaeth Gyhoeddus/Menter
Sefydliad Ysgol Busnes Newcastle, Prifysgol Northumbria