Yr Athro John Shutt

Teitl swydd Athro Polisi Cyhoeddus a Rheolaeth
Sefydliad Ysgol Busnes Newcastle, Prifysgol Northumbria