Yr Athro Jenny Kitzinger

Teitl swydd Athro Ymchwil Cyfathrebu
Sefydliad Prifysgol Caerdydd