Yr Athro Janet Dwyer

Teitl swydd Athro Tlodi Gwledig, a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Cefn Gwlad a'r Gymuned
Sefydliad Prifysgol Swydd Gaerloyw